img

Arş. Gör. Demet GÜNEY

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Ebelik
  • Ebelik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
12
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 2018, 2021
Lisans, Türkiye, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 2009, 2013
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 2018, 2021
Lisans, Türkiye, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 2009, 2013
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 2022
Demet GÜNEY, Yüksek Lisans, Sezaryen Ameliyatı Öncesi Dinletilen Müziğin ve Verilen Planlı Eğitimin Cerrahi Korku, Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik, 2021
Kayıt Yok
Kurs, İntrapartum Ultrason, 7. Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Türkiye, 25-04-2024, 25-04-2024
Kurs, Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Ankara, 11-06-2018, 13-08-2018
Kurs, Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış, Ankara, 22-05-2017, 26-05-2017
Kurs, Elektronik Fetal Monitorizasyon ve Nonstress Test, Ankara, 15-09-2017, 17-09-2017
Kurs, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanılığı, Ankara, 22-03-2017, 24-03-2017
Kurs, Pilates (Matwork - Reformer ) Eğitmenliği, İstanbul, 21-08-2017, 25-08-2017
Sertifika, Acil Obstetrik Bakım Eğitimi, Ankara, 18-10-2016, 19-10-2016
Sertifika, Gebe ve Lohusaların Sigara Bağımlılığının Giderilmesinde Ebenin Rolü, Sİvas, 13-02-2013, 14-02-2013
Sertifika, Yetişkin Kardio Pulmoner Resüsitasyon, Sivas, 21-05-2013, 22-05-2013
[UAK] Sağlık Bilimleri Ebelik
2022-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Türkiye
2020-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Pınar, Ş.E., Güney, D. (2024) "COVİD-19 Pandemisinin Gebe Kadınlar Üzerindeki Fiziksel ve Ruhsal Etkilerinin İncelenmesi", Journal of Midwifery and Health Sciences, 7 (1) pp. 11-22 [TR Dizin] Link DOI  
Güney, D., Demirezen, E. (2024) "Womens Health and Reproductive Health Needs of Lesbian Individuals in Türkiye", Black Sea Journal of Health Science, 7 (3) pp. 132-139 [TR Dizin] DOI   
Güney, D., Pınar, Ş.E. (2024) "Üriner inkontinanslı kadınlarda cinsel fonksiyonların ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi", Androloji Bülteni, 26 (2) pp. 99-107 [TR Dizin] Link DOI  
Aydın, N., Çetinkaya, Ş.Ş., Durmuş, A., Kıbrıs, Ş., Güney, D. (2023) "Investigation of the Relationship between COVID-19 Illness Perceptions and Vaccine Attitudes of Midwives and Nurses Working in the Field of Women's Health", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8 (1) pp. 79-86 Link  
Çetinkaya, Ş.Ş., Güney, D. (2022) "THE EFFECT OF DISTANCE EDUCATION ON THE PROFESSIONAL COMPETENCE AND ACADEMIC MOTIVATION OF MIDWIFERY STUDENTS: A QUALITATIVE STUDY", Black Sea Journal of Health Science, 5 (3) pp. 540-546 Link DOI   
Pınar, Ş.E., Güney, D. (2021) "Histerektomi Ameliyatı Öncesi ve Sonrasında Kadınların Ruhsal Durumları ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13 (3) pp. 704-710 Link DOI   
Güney, D. (2024) "Doğum Şeklinin Pelvik Organ Prolapsusu Üzerindeki Etkisi Ve Önlenmesinde Ebenin Rolü", 7. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi , Bolu, Türkiye, (Nisan 2024
Güney, D. (2022) "Covid-19 Pandemisi’nin Gebeler Üzerindeki Fiziksel ve Ruhsal Etkilerinin İncelenmesi", 1. Uluslararası 1. Ulusal Sivas Ebelik Kongresi , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2022
Güney, D. (2021) "SEZARYEN AMELIYATI ÖNCESI DINLETILEN MÜZIGIN VE VERILEN PLANLI EGITIMIN CERRAHI KORKU, ANKSIYETE VE DEPRESYON ÜZERINE ETKISI", EBELİK KONGRESİ , Ankara, Türkiye, (Kasım 2021
Güney, D. (2021) "ENGELLI KADINLARIN POSTPARTUM DÖNEMINDEKI EBELIK YAKLAŞIMI", EBELİK KONGRESİ , Ankara, Türkiye, (Kasım 2021
Güney, D., Aksoy, Ö.D., Uçuk, S. (2013) "EBELİK VE BİLİM", 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi , Samsun, Türkiye, (Mayıs 2013
Kayıt Yok
Güney, D. (2024) "EBELER LEVİNE KORUMA MODELİ İLE MALPRAKTİS ORANLARINI AZALTABİLİR Mİ?", Kitap: INNOVATIVE STUDIES IN HEALTH SCIENCES, Türkiye : All Sciences Academy  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, TÜRK EBELER DERNEĞİ, 2013-
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Şükran Ertekin Pınar
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2021 - 2024 3
Kastamonu Üniversitesi
2022 - 2023 2
-
2023 1
-
2023 1
-
2023 1
Sultan Uçuk
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2013 1
Özlem Duran Aksoy
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2013 1
Esma Demirezen
-
2024 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
259.
55448 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
259.
39575 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
32.
307 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55448
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39575
YÖKSİS Bilim Alanı Ebelik 307
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 26 17 15 76
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - 1005 . 915 . 828 . 259 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - 1005 . 915 . 828 . 259 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - 113 . 124 . 120 . 32 .
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 3 2 1 5
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri