img

Öğr. Gör. Turgay SEYDİOĞLU

  • Kastamonu Meslek Yüksekokulu
  • Elektronik ve Otomasyon
  • Elektronik Teknolojisi Programı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
8
Atıf
0
h-index
0
WoS
Yayın
3
Atıf
0
h-index
0
Google Scholar
Yayın
7
Atıf
3
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Dr), 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 1991, 1997
Araştırma Alanları
Genel Fizik, Nükleer Fizik, Elektromanyetizma
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 1991, 1997
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Dr), 2019
Kayıt Yok
İngilizce, Diğer Belge, 55, 2018
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik Genel Fizik
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik Nükleer Fizik
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Fizik Elektromanyetizma
2002-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2022-2023, MESLEKİ MATEMATİK, Ön Lisans
2022-2023, GÜÇ ELEKTRONİĞİ, Ön Lisans
2022-2023, SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI, Ön Lisans
2022-2023, DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ, Ön Lisans
2022-2023, LİNEER ELEKTRONİK, Ön Lisans
2022-2023, TEMEL ELEKTRONİK, Ön Lisans
2021-2022, FİZİK-2, Lisans
2021-2022, GÜÇ ELEKTRONİĞİ, Ön Lisans
2021-2022, SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI, Ön Lisans
2021-2022, DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ, Ön Lisans
2021-2022, TEMEL ELEKTRONİK, Ön Lisans
2021-2022, LİNEER ELEKTRONİK, Ön Lisans
2021-2022, FİZİK-1, Lisans
2020-2021, SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI, Ön Lisans
2020-2021, DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ, Ön Lisans
2020-2021, LİNEER ELEKTRONİK, Ön Lisans
2020-2021, FİZİK-I, Lisans
2020-2021, FİZİK-I, Lisans
2020-2021, GENEL FİZİK-I, Lisans
2020-2021, MATEMATİK, Ön Lisans
2020-2021, TEMEL ELEKTRONİK, Ön Lisans
2020-2021, GÜÇ ELEKTRONİĞİ, Ön Lisans
2020-2021, GENEL FİZİK-II, Lisans
2020-2021, FİZİK-II, Lisans
2020-2021, FİZİK-II, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Öztürk, Ö., Safran, S., Ada, H., Bulut, F., Seydioğlu, T., Nefrow, A.B.R.A., Akkurt, B., Terzioğlu, C., Yıldırım, G. (2024) "Evolution of fundamental mechanical properties with aliovalent Co/Cu partial substitution and preparation method for Y-123 system", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 35 (0) [SCI Expanded] DOI    
Seydioğlu, T., Kurnaz, S., Tokeşer, E.A., Bekar, G., Yıldırım, G., Öztürk, Ö. (2024) "Effect of foreign impurity and growth temperatures on hexagonal structure and fundamental properties of ZnO nanorods", Microscopy Research and Technique, (0) [SCI Expanded] Link DOI     
Güdüloğlu, U., Kurnaz, S., Seydioğlu, T., Bekar, G., Öztürk, Ö. (2024) "Frequency Dependent Negative Dielectric Behavior in Parylene C Based Composite Films", Journal of Advanced Applied Sciences, 3 (0) DOI   
Seydioğlu, T., Tokeşer, E.A., Kurnaz, S., Bulut, F., Nefrow, A. (2023) "The Mechanical Modelling of CoFe2O4 doped Y123 Superconductor", İleri Uygulamalı Bilimler Dergisİ, (0) [SCI] DOI   
Tokeşer, E.A., Öztürk, Ö., Kurnaz, S., Çiçek, Ç., Seydioğlu, T. (2023) "A detailed research for determination of Er/Gd co-doping effect in ZnO-NPs thin films on optical, electrical and crystallographic properties", Springer Science and Business Media LLC, 34 (135) [SCI Expanded] DOI    
Hançerlioğulları, A., Seydioğlu, T. (2009) "UF4 İÇEREN ERİYİK TUZLU APEX FÜZYON REAKTÖRÜNDE NÖTRONİK HESAPLAMALAR", X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ , Muğla, (Ekim 2009
Kızılırmak, G.M., Duran, A., Merdan, Z., Günen, A., Seydioğlu, T. (2007) "Dört Boyutlu Ising Modelin (24)34 ve (24)44 örgüsünde Creutz Cellular Automation ile İncelenmesi", Turkish Physical Society 24rd International Physics Congress , (pp. 667), Muğla, Türkiye, (Eylül 2007
Kayıt Yok
Seydioğlu, T. (2007) "TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ", : lisans yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kastamonu Üniversitesi
2023 - 2024 4
Kastamonu Üniversitesi
2023 - 2024 4
Kastamonu Üniversitesi
2023 - 2024 3
Gürcan Yıldırım
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2024 2
Gizem Bekar
Sinop Üniversitesi
2024 2
Fatih Bulut
Sinop Üniversitesi
2023 - 2024 2
-
2009 1
Gazi Üniversitesi
2024 1
Ganimet Mülazımoğlu Kızılırmak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2007 1
Ayşe Duran
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2007 1
Serap Safran
Ankara Üniversitesi
2024 1
Bahadır Akkurt
-
2024 1
Abdullah Günen
-
2007 1
Ziya Merdan
Gazi Üniversitesi
2007 1
Utku Güdüloğlu
Bartın Üniversitesi
2024 1
Cabir Terzioğlu
-
2024 1
A Bdulrhman Rajab Ali Nefrow
-
2024 1
Abdulrahman Nefrow
-
2023 1
Çiğdem Çiçek
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12887
YÖKSİS Bilim Alanı Fizik 2803
Anahtar Kelimeler Genel Fizik, Nükleer Fizik, Elektromanyetizma
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - - - 555 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - - - 339 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - - - 157 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - 48 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - 65 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - 12 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri