img

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ARICI ŞAHİN

  • Eğitim Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
30
Atıf
7
h-index
2
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2011, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2004, 2008
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2011, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2004, 2008
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 86, Güz, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2018-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
2010-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2022-2023, Psikolojik Danışma Becerileri, Lisans
2022-2023, Manevi Danışmanlık, Lisans
2022-2023, Grupla Psikolojik Danışma, Lisans
2022-2023, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Lisans
2022-2023, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2022-2023, Aile içi Şiddet, Lisans
2022-2023, Aile Danışmanlığı, Lisans
2021-2022, Psikolojik Danışma Becerileri, Lisans
2021-2022, Manevi Danışmanlık, Lisans
2021-2022, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Lisans
2021-2022, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2021-2022, Aile Danışmanlığı, Lisans
2020-2021, Psikolojik Danışma Becerileri, Lisans
2020-2021, Grupla Psikolojik Danışma, Lisans
2020-2021, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2020-2021, Aile Danışmanlığı, Lisans
2020-2021, Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, Lisans
2020-2021, Kişilik Kuramları, Lisans
2020-2021, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Lisans
2020-2021, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Lisans
2020-2021, Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma, Lisans
2019-2020, Aile Danışmanlığı, Lisans
2019-2020, Test Dışı Teknikler, Lisans
2019-2020, Grupla Psikolojik Danışma, Lisans
2019-2020, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
2019-2020, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Lisans
2019-2020, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2019-2020, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Lisans
2019-2020, Kişilik Kuramları, Lisans
2018-2019, İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Lisans
2018-2019, Grupla Psikolojik Danışma, Lisans
2018-2019, İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2018-2019, Test Dışı Teknikler, Lisans
2018-2019, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2018-2019, Rehberlik, Lisans
2018-2019, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2018-2019, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Lisans
2018-2019, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans
Kayıt Yok
Short-term national instutional consultancy for development of school orientation programmes for early childhood, primary, second education (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2015-2017
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2015
Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışların İncelenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Bursiyer , 2011-2014
Kayıt Yok
Şahin, F.A., Knudson-Martın, C. (2024) "Socio-Emotional Relationship Therapy in Turkey: Navigating Equity and Sociocultural Change", International Journal of Systemic Therapy, 35 (1) pp. 52-79 DOI   
Zorbaz, S.D., Jr., F.K.O., Şahin, F.A., Çaykuş, T.M. (2023) "Career sailboat: a model for enhancing career decision-making self-efficacy among job-seekers", British Journal of Guidance and Counselling, 51 (2) pp. 284-297 [SSCI] DOI   
Bozkur, B., Şahin, F.A. (2022) "Relationships among traditional gender roles, acceptance of external influence and self-alienation: The mediator role of internalized sexism", International Journal of Progressive Education, 18 (4) pp. 43-53 Link DOI   
Şahin, F.A., Abakay, A. (2021) "A Tale of Three Sisters: A movie analysis from critically informed family therapy perspective", Journal of Feminist Family Therapy, 33 (4) pp. 315-329 [ESCI] Link DOI   
Zorbaz, S.D., Çaykuş, T.M., Jr., F.K.O., Şahin, F.A. (2020) "Kariyer uyumu ve iyimserliğini arttırmada kariyer yelkenlisi modeline dayalı psiko-eğitim programının etkililiği", Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (5) pp. 2100-2111 [TR Dizin] Link DOI    
Şahin, F.A., Keklik, İ. (2019) "Conceptualization of power sharing between partners in couple relationships: A scale development study in Turkey.", Journal of Family Social Work, 22 (3) [ESCI]   
Ergene, T., Özer, A., Kurt, D.G., Şahin, F.A., Zorbaz, S.D., Kızıldağ, S., Acar, T., Hoard, P. (2019) "The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study", Hacettepe University Journal of Education, 34 (1) pp. 1-21 [ESCI] Link DOI    
Özer, A., Kurt, D.G., Kızıldağ, S., Zorbaz, S.D., Şahin, F.A., Acar, T., Ergene, T. (2016) "Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeğinin (YAÖ) Geliştirilmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (1) [TR Dizin] Link DOI    
Atik, Z., Arıcı, F., Ergene, T. (2014) "Süpervizyon Modelleri ve Modellere İlişkin Değerlendirmeler", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (42) pp. 305-317 [TR Dizin]   
Kızıldağ, S., Zorbaz, S.D., Kurt, D.G., Arıcı, F. (2012) "Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Yardımı Almaya ve Bu Yardımın Sunulduğu Birimlere İlişkin Görüşleri", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3) pp. 185-196 [TR Dizin]   
Arıcı, F., Acar, N.H.V. (2011) "Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Güç Olarak Psikolojik Danışman", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36) pp. 173-179 [TR Dizin]   
Tekkol, İ.A., Şahin, F.A., Mor, E. (2023) "21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde üniversitelerin rolü: Bir ihtiyaç analizi.", 10th International Eurasian Educational Research Congress , Ankara, Türkiye, (Haziran 2023
Şahin, F.A., Abakay, A. (2019) "Türkiye bağlamında aile terapisini yeniden düşünmek", 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , Türkiye, (Kasım 2019
Şahin, F.A., Keklik, İ. (2018) "Historical Trauma through the Contextual Therapy Lenses: Hungary, Russia and Turkey Cases", International Conference Contextual Therapy 2018 (ICCT 2018) , Ede, Hollanda, (Nisan 2018
Şahin, F.A. (2017) "Addressing power-sharing between couples in couple therapy research: A scale development", 25th IFTA World Family Therapy Congress , (Mart 2017
Glebova, T., Tarjan, E., Şahin, F.A., Mcgoldrick, M., Preto, N.G. (2017) "The evolution of family therapy in Russia, Hungary and Turkey over the past 30 years", 25th IFTA World Family Therapy Congress , (Mart 2017
Martin, C.K., Quek, K., Glebova, T., Şahin, F.A., Moghadam, S. (2016) "Relational Justice across Cultures and Contexts", 38th American Family Therapy Academy Annual Meeting & Open Conference , (Haziran 2016
Şahin, F.A., Keklik, İ. (2016) "Çift Terapisinde Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık", I. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi , (Haziran 2016
Yıldırım, İ., Savoly, D.D.K., Şahin, F.A. (2015) "Akademik Başarıyı Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri Hacettepe Üniversitesi Örneği", II. Uluslar arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi , Ankara, Türkiye, (Haziran 2015
Şahin, F.A., Kul, F. (2013) "Psychological Needs and Suicide Probability of University Students", 5th World Conference on Educational Sciences , Roma, İtalya, (Şubat 2013
Şahin, F.A., Savoly, D.D.K. (2012) "Submissive behaviors and gender roles perceptions of university students", 4th World Conference on Educational Sciences , Barcelona, İspanya, (Şubat 2012
Şahin, F.A., Bilge, F. (2012) "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı", IV. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi , Ankara, Türkiye, (Aralık 2012
Şahin, F.A., Bilge, F. (2011) "Toplumsal Cinsiyet Oluşumu Ölçeği nin Türk Kültürüne Uyarlanması", XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İzmir, Türkiye, (Ekim 2011
Şahin, F.A., Keklik, İ., Dinçer, D., Abakay, A. (2021) "İlişkilerin Nörobiyolojisi: Beyni Bilerek Sevmek", : İmge Kitabevi  
Jr., F.K.O., Süral, T.M., Şahin, F.A., Zorbaz, S.D. (2015) "Kariyer Yelkenlisi Modeli Kendilerine Uygun Limanı Arayanlar için Çalışma Elkitabı", Türkiye : Anı Yayıncılık  
Arıcı, F., Savoly, D.D.K. (2014) "Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları Kavramlar ve Örnek Olaylar", Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Şahin, F.A. (2013) "Psikolojik Danışma Kapsamlı Bir Meslek", Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Şahin, F.A. (2012) "Aile Terapisi Tarihi Kuram ve Uygulamaları", Ankara/Türkiye : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları  
Acar, N.H.V., Acar, T., Arıcı, F., Avcı, Ö.H., Dinçel, E.F., Savoly, D.D.K., Kızıldağ, S., Ulaş, Ö., Zorbaz, S.D. (2012) "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Terimleri Sözlüğü İngilizce Türkçe", Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Şahin, F.A. (2021) "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Eğitim", Kitap: 'Kastamonu Eğitim' Araştırmaları Yıllığı (2021), : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Kastamonu Eğitim Dergisi, 2020, Yrd. Editör
Kayıt Yok
Üye, American Family Therapy Academy (AFTA), 2016-
Üye, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2005-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study
Hacettepe University Journal of Education
2 0 0 0 1 1 0 0 4
2
Süpervizyon Modelleri ve Modellere İlişkin Değerlendirmeler
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
3
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Yardımı Almaya ve Bu Yardımın Sunulduğu Birimlere İlişkin Görüşleri
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Selen Demirtaş Zorbaz
Ordu Üniversitesi
2012 - 2023 7
İbrahim Keklik
Hacettepe Üniversitesi
2016 - 2021 4
Seval Kızıldağ
Adıyaman Üniversitesi
2012 - 2019 4
Dursun Didem Kepir Savoly
Hacettepe Üniversitesi
2012 - 2015 4
Tülin Acar
Hacettepe Üniversitesi
2012 - 2019 3
Fidan Korkut Owen Jr.
Bahçeşehir Üniversitesi
2015 - 2023 3
Tansu Mutlu Çaykuş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2015 - 2023 3
Tuncay Ergene
Hacettepe Üniversitesi
2014 - 2019 3
Ahmet Abakay
Kastamonu Üniversitesi
2019 - 2021 3
Dilek Gençtanırım Kurt
Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2019 3
Arif Özer
Hacettepe Üniversitesi
2016 - 2019 2
Filiz Bilge
Hacettepe Üniversitesi
2011 - 2012 2
Nilüfer Havva Voltan Acar
Hacettepe Üniversitesi
2011 - 2012 2
Tatiana Glebova
-
2016 - 2017 2
-
2023 1
-
2023 1
Emine Feyza Dinçel
Balıkesir Üniversitesi
2012 1
Binaz Bozkur
-
2022 1
Zeynep Atik
-
2014 1
Özlem Haskan Avcı
Hacettepe Üniversitesi
2012 1
Funda Kul
Hacettepe Üniversitesi
2013 1
Özlem Ulaş
Giresun Üniversitesi
2012 1
Duygu Dinçer
-
2021 1
İbrahim Yıldırım
Hacettepe Üniversitesi
2015 1
Carmen Knudson Martin
-
2016 1
Carmen Knudson-Martın
-
2024 1
Emoke Tarjan
-
2017 1
Karen Quek
-
2016 1
Monica Mcgoldrick
-
2017 1
Nydia Garcia Preto
-
2017 1
Paul Hoard
-
2019 1
Sandy Moghadam
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9214
YÖKSİS Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 737
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 105 25 10 5 32 15 55 15 70 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 368 . 477 . 539 . 538 . 513 . 513 . 570 . 609 . 526 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 226 . 325 . 341 . 344 . 302 . 315 . 335 . 354 . 311 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 66 . 111 . 97 . 119 . 98 . 112 . 110 . 146 . 124 . -
Toplam Yayın 2 3 2 1 3 1 3 1 3 0
Toplam Makale 0 1 0 0 2 1 1 1 2 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Toplam Bildiri 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri