img

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZTAY ÇAĞAN

  • Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
  • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
  • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
19
Atıf
7
h-index
1
Proje
2
WoS
Yayın
2
Atıf
0
h-index
0
Google Scholar
Yayın
19
Atıf
15
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr), 2014, 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi (Yl) (Tezli), 2008, 2012
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü, 2004, 2008
Araştırma Alanları
Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama İletişimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr), 2014, 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi (Yl) (Tezli), 2008, 2012
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü, 2004, 2008
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2024/1 Yük, 2024
İngilizce, YDS, 85, 2016-YDS S, 2016
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Tüketici Davranışları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Uluslararası Pazarlama
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Pazarlama İletişimi
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Araç Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Pr., Türkiye
2021-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Türkiye
2012-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Türkiye
2019-2023, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Bölüm Başkanı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2012-2018, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2022-2023, Orman Ürünlerinin Pazarlanması, Ön Lisans
2022-2023, Tüketici Davranışları, Ön Lisans
2022-2023, Diksiyon ve Etkili Konuşma, Ön Lisans
2022-2023, Pazarlama İlkeleri II, Ön Lisans
2022-2023, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Ön Lisans
2022-2023, Satış ve Pazarlama Teknikleri, Ön Lisans
2022-2023, Pazarlama İlkeleri I, Ön Lisans
2022-2023, Tüketici Davranışları, Ön Lisans
2022-2023, Genel İşletme, Ön Lisans
2021-2022, Orman Ürünlerinin Pazarlanması, Ön Lisans
2021-2022, Örgütsel Davranış, Ön Lisans
2021-2022, Pazarlama İlkeleri II, Ön Lisans
2021-2022, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Ön Lisans
2021-2022, Satış ve Pazarlama Teknikleri, Ön Lisans
2021-2022, Pazarlama İlkeleri I, Ön Lisans
2021-2022, Tüketici Davranışları, Ön Lisans
2021-2022, Genel İşletme, Ön Lisans
2020-2021, Örgütsel Davranış, Ön Lisans
2020-2021, Orman Ürünlerinin Pazarlanması, Ön Lisans
2020-2021, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Ön Lisans
2020-2021, Satış ve Pazarlama Teknikleri, Ön Lisans
2020-2021, Genel İşletme, Ön Lisans
2020-2021, Pazarlama İlkeleri II, Ön Lisans
2020-2021, Pazarlama İlkeleri I, Ön Lisans
2020-2021, Tüketici Davranışları, Ön Lisans
2013-2014, Yabancı Dil 2, Ön Lisans
2013-2014, Moda Tarihi, Ön Lisans
2013-2014, Hazır Giyim Üretimi 2, Ön Lisans
2013-2014, Yabancı Dil 1, Ön Lisans
2013-2014, Giysi Süsleme, Ön Lisans
2013-2014, Giysi Malzemeleri, Ön Lisans
2013-2014, Kalıp Hazırlama Teknikleri 1, Ön Lisans
2012-2013, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ön Lisans
Kayıt Yok
ÇAĞAN, H.Ö., Ozturk, S.A. (2024) "Determining Today's Fashion Lifestyle Dimensions: A Scale Development Study", JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, 11 (1) pp. 243-263 [ESCI] DOI    
Çağan, H.Ö., Öztürk, S.A. (2024) "Güncel Moda Yaşam Tarzı Boyutlarının Tespit Edilmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 243-263 [ESCI] DOI  
Çağan, H.Ö., Şüküroğlu, V.K. (2024) "Plansız Satın Alma Davranışını Anlamada Algılanan Kıtlığın Rolü: Materyalizm ve Moda Liderliği Bağlamında Bir Değerlendirme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 13 (2) pp. 792-814 [TR Dizin] DOI    
Çağan, H.Ö., Sak, F.S. (2024) "Algılanan Destinasyon İmajı ile Yeniden Ziyaret Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Hatırlanabilir Turizm Deneyiminin Aracı ve Ulaşım Zorluğunun Ilımlaştırıcı Etkisi", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1) pp. 269-287 [TR Dizin] Link   
Can, F., Çağan, H.Ö. (2024) "Farklı Kişilik Tiplerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Açısından Değerlendirilmesi: A Tipi ve B Tipi Kişilik Üzerine Bir Araştırma (Evaluation of Different Personalities in Terms of Sustainable Consumption Behavior: A Research on Type A and Type B Personality)", Journal of Business Research - Turk, 16 (1) pp. 423-436 [TR Dizin] DOI   
Çağan, H.Ö. (2023) "The Impact of Attitudes towards Certified Forest Products on Purchase Intention: The Moderating Role of Subjective Product Knowledge", Journal of Green Technology and Environment, 1 (1) pp. 25-33 Link DOI    
Çağan, H.Ö. (2023) "Moda İlgileniminin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Bağlamında Değerlendirilmesi", Kastamonu University, (10) pp. 106-121 [TR Dizin] DOI     
Çağan, H.Ö., Erol, F. (2023) "Uluslararası Marka İttifakı Ürünü Satın Alma Olasılığının Algılanan Marka Yabancılığı Bağlamında Değerlendirilmesi", Eskisehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 18 (1) pp. 18-43 [ESCI] DOI       
ÇAĞAN, H.Ö., Erol, F. (2023) "Assessing the Probability of Purchasing an International Brand Alliance Product in the Context of Perceived Brand Foreignness", ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 18 (1) pp. 18-43 [ESCI] DOI   
Öztay, H., Öztürk, S.A. (2022) "Modanın Farklı Kümeleri: Türkiye'de Moda Yaşam Tarzları Üzerine Bir Araştırma", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, (1) pp. 39-76 DOI     
Çağan, H.Ö. (2021) "Değişen Tüketim Pratikleri Bağlamında Hızlı Moda", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2) pp. 468-481 DOI      
Çağan, H.Ö. (2021) "A Methodological Review of Fashion Marketing Studies", Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 5 (10) pp. 68-83 DOI     
Öztay, H., Birinci, E. (2020) "The corporate social responsibility perception and sustainable consumption behavior of the employees in forest products industry enterprises: the case of Western Black Sea section", FORESTIST, 70 (1) pp. 8-43 [ESCI] DOI     
Öztürk, S.A., Öztay, H. (2019) "Yerli ve Yabancı Hızlı Moda Markası Satın Alma Niyetinde Etnosentrizm, Materyalizm ve Dış Görünüş Kaygısının Etkisi", Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1) pp. 14-29 [TR Dizin] Link   
Öztay, H., Ağaç, S. (2018) "Özel Tiyatrolarda Kostüm Temininde Yaşanılan Sorunların İncelenmesi", International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 4 (2) pp. 79-93   
Çağan, H.Ö. (2021) "A Review on Ethical Fashion Studies by The Context of Consumer Behavior", III. INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS , Ankara, Türkiye, (Ekim 2021
Çağan, H.Ö. (2021) "Consumer Profiles Based on Sustainable Consumption Behavior", International Hazar Scientific Researches Conference-II , (pp. 82-83), Bakü, Azerbaycan, (Nisan 2021
Kayıt Yok
Çağan, H.Ö. (2021) "Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Boyutlarına Göre Tüketici Kümelerinin Belirlenmesi", Kitap: Tüketici Davranışları-III, İstanbul/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Çağan, H.Ö. (2021) "Yaşam Tarzları ve Tüketim", Kitap: Tüketici Davranışları II, Güncel Akademik Çalışmalar, İstanbul/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The corporate social responsibility perception and sustainable consumption behavior of the employees in forest products industry enterprises: the case of Western Black Sea section
FORESTIST
2 0 0 1 1 2 0 0 6
2
Yerli ve Yabancı Hızlı Moda Markası Satın Alma Niyetinde Etnosentrizm, Materyalizm ve Dış Görünüş Kaygısının Etkisi
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Sevgi Ayşe Öztürk
Anadolu Üniversitesi
2019 - 2024 3
-
2024 1
Kastamonu Üniversitesi
2020 1
Saliha Ağaç
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2018 1
Fatma Selin Sak
-
2024 1
Fuat Erol
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2023 1
Feyruz Can
-
2024 1
Fuat Erol
-
2023 1
Sevgi Ayse Ozturk
-
2024 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Pazarlama 1417
Anahtar Kelimeler Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama İletişimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 20 15 15 130 20 45 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 523 . 530 . 513 . 495 . 604 . 551 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 452 . 468 . 438 . 403 . 528 . 474 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 143 . 142 . 116 . 86 . 156 . 123 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 117 . 112 . 90 . 72 . 126 . 104 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 36 . 49 . 42 . 18 . 51 . 36 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - 62 . 62 . 54 . 32 . 61 . 47 . -
Toplam Yayın 0 0 0 1 1 1 6 1 3 0
Toplam Makale 0 0 0 1 1 1 2 1 3 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri