img

RAPORLAR

Genel İstatistikler
Akademik Birimlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı
Üniversitelerarası Kurul (UAK) Temel Alanlarına Göre Araştırmacı Sayısı
Üniversitelerarası Kurul (UAK) Bilim Alanlarına Göre Araştırmacı Sayısı
Üniversitelerarası Kurul (UAK) Anahtar Kelimelerine Göre Araştırmacı Sayısı
Cinsiyetlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı
Akademik Birimlere Göre Öğretim Elemanı Yaş Ortalaması
Unvanlara Göre Öğretim Elemanı Dil Sayıları
Yurt Dışında Eğitim Alan Öğretim Elemanı Sayıları
Bilimsel Yayınlar
Üniversite Geneli Son 5 Yıldaki Yayınlar
Üniversite Geneli Son 5 Yıldaki Yayın Türleri
Üniversite Geneli Son 5 Yıldaki Yayın Alt Türleri
Üniversite Geneli Yayın Alt Türleri Son 5 Yıla Göre
Akademik Birimlere Göre Yayınlar (Fakülte)
Akademik Birimlere Göre Yayınlar (Bölüm)
Akademik Unvanlara Göre Yayın Sayıları
Akademik Birim ve Unvana Göre Yayın Sayıları
Üniversitelerarası Kurul (UAK) temel araştırma alanlarına göre son 5 yıldaki yayınlar
Üniversitelerarası Kurul (UAK) bilim alanlarına göre son 5 yıldaki yayınlar
Üniversitelerarası Kurul (UAK) anahtar kelimelerine göre son 5 yıldaki yayınlar
Akademik Birimlere Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı
Akademik Unvanlara Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı
Yayın Türüne Göre Yayınların Yazar Sayıları
Son 5 Yıl İçindeki Yayınların Yazar Sayıları
SCI/SSCI/AHCI dergilerinde en çok yayın yapan akademisyenler
ESCI dergilerinde en çok yayın yapan akademisyenler
Scopus dergilerinde en çok yayın yapan akademisyenler
TR Dizini dergilerinde en çok yayın yapan akademisyenler
Uluslararası kongrelerde en çok bildiri yayınlayan akademisyenler
Ulusal kongrelerde en çok bildiri yayınlayan akademisyenler
En çok kitap yazarlığı yapan akademisyenler
En çok kitap bölüm yazarlığı bulunan akademisyenler
Yayınlara Yapılan Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Akademik Birimlere Göre Atıf Sayıları
Akademik Unvanlara Göre Atıf Sayıları
Akademik Birim ve Unvana Göre Atıf Sayıları
Akademik Unvanlara Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı
En çok atıf alan akademisyenler
En çok atıf alan yayınlar
Proje İstatistikleri
Üniversite Geneli Yıllara Göre Proje Sayısı
Proje Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
Akademik Birimlere Göre Proje Sayısı
Akademik Unvanlara Göre Proje Sayısı
Akademik Unvanlara Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Proje Sayısı
Akademik Birimlerin BAP Proje Bütçeleri
Akademik Birimlerin Dış Kaynaklı Proje Bütçeleri
Akademik Birimlere Göre Ulusal / Uluslararası İşbirliği Proje Sayısı
Bilimsel Faaliyet İstatistikleri
Bilimsel Etkinlik Organizasyonlarının Türlere Göre Dağılımı
Bilimsel Etkinlik Organizasyonlarının Görev Dağılımı
Ödül İstatistikleri
Kurumun Yıllara Göre Ödül Sayıları
Fikri Mülkiyet İstatistikleri
Kurumun Yıllara Göre Fikri Mülkiyet Sayıları (Tescil Edilen)
Kurumun Yıllara Göre Fikri Mülkiyet Tescil Durumları
Performans Özeti
Stratejik Performans Tabloları ve Göstergeleri