img

Dr. Öğr. Üyesi İslam MUSAYEV

  • İlahiyat Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri
  • Din Eğitimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
29
Atıf
8
h-index
1
Proje
2
Google Scholar
Yayın
19
Atıf
71
h-index
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 2010, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Azerbaycan, Bakü Islam Üniversitesi, , 2003, 2008
Araştırma Alanları
Din Eğitimi,
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 2010, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Azerbaycan, Bakü Islam Üniversitesi, , 2003, 2008
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi
[UAK] İlahiyat Din Eğitimi
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
2016-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Hakkari Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
2017-2019, Enstitü Müdür Yardımcısı, Hakkari Üniversitesi, Türkiye
2016-2020, Bölüm Başkanı, Hakkari Üniversitesi, Türkiye
Ufuk Engin, Yüksek Lisans, ULUSLARARASI BAKALORYA UYGULANAN İMAM HATİP LİSELERİNDE EĞİTİM, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Esra Türker, Yüksek Lisans, NAMAZ KONUSUNDA, OYUN VE ETKİNLİK TEMELLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE KARŞI TUTUMU VE NAMAZ ALIŞKANLIĞI EDİNMEYE ETKİSİ, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Şükran Ataş, Yüksek Lisans, Din Eğitimi Açısından Kur'an'da "iMTİHAN" Kavramı, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hüseyin Kütükoğlu, Yüksek Lisans, Asli Günah Tabula Rasa Doktrinin İslam Eğitim Anlayışı Açısından İncelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kamil Kırdı, Yüksek Lisans, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Engellilere Sunduğu Dijital İçerikli Hizmetler, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Orhan Karaman, Yüksek Lisans, ORTAOKUL DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK DEĞERLERİNİN ÖĞRETİMİ, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Salih Çoban, Yüksek Lisans, : DİN GÖREVLİLERİNE GÖRE SEVGİ EVLERİNDE DİN EĞİTİMİ: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2022-2023, Türkiye'de Din Eğitiminin Sorunları, Yüksek Lisans
2022-2023, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Yüksek Lisans
2022-2023, Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans
2022-2023, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Gelişimi, Lisans
2021-2022, Din Eğitiminde Temel Kavramlar, Yüksek Lisans
2021-2022, Din Eğitiminde Yöntemler, Yüksek Lisans
2021-2022, Özel Eğitim, Lisans
2021-2022, Sınıf Yönetimi, Lisans
2021-2022, Din Eğitimi, Lisans
2021-2022, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Yüksek Lisans
2021-2022, Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans
2021-2022, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Gelişimi, Lisans
2021-2022, Eğitim Bilimine Giriş, Lisans
2015-2016, Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans
2015-2016, Özel Öğretim Yöntemleri I, Lisans
2015-2016, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2015-2016, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2014-2015, Özel Öğretim Yöntemleri I, Lisans
2014-2015, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2014-2015, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2014-2015, Türk Eğitim Tarihi, Lisans
2014-2015, Ahlak ve Değerler Eğitimi, Lisans
Kayıt Yok
Nesturi KilisesiPatrikliğinin 300 Yıllık Hakkari Serüveni (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
TÜRK DEVLETLERİNDE DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ VE DİN EĞİTİMİ (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan) (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2019
Kayıt Yok
Güncü, V., Musayev, İ. (2023) "Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına İlişkin Görüşleri: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği", Hakkari İlahiyat Dergisi, (3) pp. 68-81 Link   
Musayev, İ. (2022) "Azerbaycan Okullarında Okutulan Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Yer Alan “Din” Öğrenme Alanının Çoğulcu Din Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi", Azerbaijan Journal of Educational Studies, (3) pp. 95-102 Link   
Musayev, İ., Akcan, H.K. (2022) "Yüksek Din Öğrenimi Gören Öğrencilerin İş Bulma Kaygısı: Hakkâri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, (13) pp. 47-66 [TR Dizin] DOI     
Musayev, İ., Mustafayeva, L. (2022) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Tercih Nedenleri ve Bu Nedenleri Etkileyen Faktörler (Hakkâri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)", Turkish Studies-Comparative Religious Studies, 17 (3) pp. 277-289 [TR Dizin] DOI    
Musayev, İ., Can, S. (2021) "Derecik Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Medresesinde Eğitim", Batman Akademi Dergisi, 5 (1) pp. 229-245 Link   
Musayev, İ. (2018) "Doğu Medreselerinde Eğitim: Hakkâri Mele Nezir Medresesi Örneği", Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 233-245 [TR Dizin] Link    
Musayev, İ. (2018) "Bazı Azerbaycanlı Ediplerin Eserlerinde Eğitim Meseleleri", The Journal of International Social Research, 11 (57) pp. 415-419 Link DOI  
Musayev, İ. (2015) "Religious Life and Education in Azerbaijan", The Journal of International Social Research, 8 (37) pp. 790-796 Link DOI   
Musayev, İ. (2015) "Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Din Eğitiminin Önemi", Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, (23) pp. 193-203   
Musayev, İ. (2015) "Engellilerin İbadetleri ve İslam ın Engellilere Tanıdığı Kolaylıklar", Bakü İslam Üniversitesi İlmi Mecmuası, (10) pp. 149-157  
Musayev, İ. (2015) "Azerbaycanlı Şair ve Mütefekkir Nizamî Gencevî nin Ahlakla İlgili Görüşleri", Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8 (15) pp. 163-169 DOI   
Musayev, İ. (2014) "Ortaokul Öğrencilerinin Olumlu ve Olumsuz Davranışlara İlişkin Görüşleri", Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (46) pp. 1-12 Link   
Musayev, İ. (2014) "Tebliğ Davet ve Terbiye Kavramları Üzerine Eğitimsel Bir Değerlendirme", Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, (22) pp. 241-256   
Erakkuş, Ö., Musayev, İ. (2014) "Toplumsal Değişim Farklı Kurumlar ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5 (9) pp. 267-277 [TR Dizin] Link    
Erakkuş, Ö., Musayev, İ. (2014) "İslam Eğitim Sistemleri ve Montessori Yaklaşımı Karşılaştırmalı Bir Çalışma", Bakı İslam Universiteti Elmi Mecmua, 9 (0) pp. 135-151  
Musayev, İ. (2013) "Azerbaycan Ailesinde Dinî Hayat ve Din Eğitimi", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22 (1) pp. 165-177   
Musayev, İ. (2018) "Engellilerin Sorunları: Toplumsal Önyargı ve Ayrımcılık", 2nd International Congress on Social Sciences (INCSOS 2018) , (pp. 138), Kudüs, Filistin, (Mart 2018
Musayev, İ. (2016) "Engelli Bireye Sahip Ailelerin Yaşadıklarını Anlamlandırmalarında Din Eğitiminin Rolü", I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu , (pp. 545-557), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016
Musayev, İ. (2015) "Günümüzde Aile Aile Değerlerimiz ve Din Eğitimi", Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu , (pp. 348355), Hakkari, Türkiye, (Nisan 2015
Erakkuş, Ö., Musayev, İ. (2015) "Toplumsal Değişim Farklı Kurumlar ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2015
Musayev, İ. (2014) "İslami Bakış Açısıyla Engellilerin Sorunlarına Çözümler", Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu , (pp. 11-17), Konya, Türkiye, (Şubat 2014
Musayev, İ. (2014) "Yaşanan Olumsuzluklarla Başa Çıkmada Din Eğitiminin ve Dini Değerlerin Rolü", Uluslararası İslam ve Ruh Sağlığı Sempozyumu , Hakkari, Türkiye, (Kasım 2014
Erakkuş, Ö., Musayev, İ. (2011) "Toplumsal Değişim Farklı Kurumlar ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2011
Musayev, İ. (2016) "Engelli Bireylerin Din ve Değerler Eğitimi", İstanbul/Türkiye : C Planı Yayınları   
Musayev, İ. (2014) "Göyçay Rayonundakı Dini Abideler ve Tarihi Şahsiyetler", Bakü/Azerbaycan : İpekyolu Neşriyatı   
Musayev, İ. (2012) "Ailede Dini Tahsil ve Terbiye", Bakü/Azerbaycan : İpekyolu Neşriyatı   
Musayev, İ. (2023) "Dini Vəziyyət", Kitap: Göyçay Ensiklopediyası, Bakı/Azerbaycan : Avciya  
Musayev, İ. (2020) "Azerbaycan’da Din Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi", Kitap: Türk Devletlerinde Din Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi,, Ankara/Türkiye : Akademisyen yayınları  
Musayev, İ. (2018) "Engelli Bireye Sahip Ailelerin Din Eğitimi", Kitap: Özel Eğitimde Din Eğitimi el kitabı, Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED) (Joural of East Anatolian Social Sciences Trends) (J-EAST), 2018, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Siirt üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Engelli Bireylerin Din ve Değerler Eğitimi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
2
Azerbaycan Ailesinde Dinî Hayat ve Din Eğitimi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
3
Ortaokul Öğrencilerinin Olumlu ve Olumsuz Davranışlara İlişkin Görüşleri
Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
4
Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Din Eğitiminin Önemi
Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası
0 0 0 0 0 1 0 0 1
5
Religious Life and Education in Azerbaijan
The Journal of International Social Research
0 0 0 1 0 0 0 0 1
6
Engellilerin İbadetleri ve İslam ın Engellilere Tanıdığı Kolaylıklar
Bakü İslam Üniversitesi İlmi Mecmuası
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2015) "“Engelsiz Türkiye Dostu Ödülü”, Engelsiz Türkiye Ödülleri 2015"
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Özgür Erakkuş
-
2014 - 2015 2
Özgür Erakkuş
Hakkari Üniversitesi
2011 - 2014 2
Hatice Kübra Akcan
-
2022 1
Lamiya Mustafayeva
-
2022 1
Sedat Can
-
2021 1
Vedat Güncü
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4845
YÖKSİS Bilim Alanı Din Eğitimi 157
Anahtar Kelimeler Din Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 70 110 0 80 0 40 15 50 60 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 403 . 392 . - 463 . - 488 . 610 . 574 . 536 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 140 . 123 . - 171 . - 188 . 236 . 223 . 203 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 15 . 16 . - 32 . - 38 . 55 . 52 . 40 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 4 2 0 4 0 1 1 3 2 0
Toplam Makale 4 0 0 2 0 0 1 3 1 0
Toplam Kitap 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri