img

Doç. Dr. Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Finans ve Bankacılık
  • Bankacılık ve Sigortacılık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
35
Atıf
45
h-index
4
Proje
1
WoS
Yayın
3
Atıf
14
h-index
1
Google Scholar
Yayın
35
Atıf
126
h-index
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2011, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2003, 2008
Araştırma Alanları
Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2011, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2003, 2008
Kurs, Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 17-11-2014, 19-12-2014
Seminer, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi, 13-10-2014, 13-10-2014
Kurs, iels Malta Dil Kursu, Malta, 18-07-2011, 07-10-2011
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon Örgütsel Davranış
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon İnsan Kaynakları Yönetimi
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Türkiye
2017-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2012-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Türkiye
2010-2012, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2021-2024, Kalite Komisyon Üyeliği, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2021-2023, Erasmus Koordinatörü, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2019-2024, Disiplin Kurulu Üyeliği, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2019-2024, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2017-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Sabahat Karahasan, Yüksek Lisans, Algılanan hizmetkâr liderliğin işte varolmama durumuna etkisi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Fatma Sena Karabulut, Yüksek Lisans, Mesleki öz-yeterlik algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Erhan Çelik, Yüksek Lisans, Öğrencilerin banka kullanım tercihlerinde güven, hizmet kalitesi ve sadakatin rolü: Kastamonu Üniversitesi örneği, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Abdullah Çelik, Yüksek Lisans, Kişilik tipleri ve kariyer başarısı arasındaki ilişki: Havacılık sektöründe bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Nurdan Akbulut, Yüksek Lisans, Örgütsel bağlılık ile örgütsel muhalefet arasındaki ilişki; bir alan çalışması, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İsmail Çulha, Yüksek Lisans, Duygusal zekâ ve içsel motivasyon ilişkisi: Tekstil sektörü çalışanları üzerinde bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Furkan Kömeçoğlu, Yüksek Lisans, Sosyal zekâ ve sosyal girişimcilik ilişkisi: Kastamonu ili örneği, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Dinçel Bozkurt, Yüksek Lisans, Dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin kamu sektöründe incelenmesi: Kastamonu ili örneği, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Tuğba Şencan Kukuş, Yüksek Lisans, Kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri: Amasya ili örneği, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Çiğdem Bekiroğlu, Yüksek Lisans, Çalışmaya tutkunluğun iş ve yaşam tatmini üzerine etkisi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ebru Tekin, Yüksek Lisans, Örgütsel öğrenme ve örgütsel vatandaşlık davranışının iş tatmini üzerindeki etkileri, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Oğuz Doyran, Yüksek Lisans, Kurumsal yönetim ve performans ilişkisinin incelenmesi: İller Bankası A.Ş. örneği, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Fatih Tokgöz, Yüksek Lisans, Rol çatışması ve rol belirsizliğinin örgütsel yabancılaşmaya etkisi: Kastamonu ili kamu kurumlarında bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Reyhan Ertit, Yüksek Lisans, Motivasyon, kişilik özellikleri ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Kastamonu ilinde bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ayhan Benek, Yüksek Lisans, Tarihi kent dokuların imaj yönetimi: Kastamonu örneği, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2022-2023, Kariyer Planlama, Lisans
2022-2023, Yönetim Organizasyon, Lisans
2022-2023, Kurumsal Yönetim, Lisans
2022-2023, Girişimcilik, Lisans
2022-2023, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Yüksek Lisans
2022-2023, Davranış Bilimleri, Lisans
2022-2023, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Yüksek Lisans
2022-2023, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2022-2023, Genel İşletme, Lisans
2021-2022, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Yüksek Lisans
2021-2022, Girişimcilik, Lisans
2021-2022, Yönetim Organizasyon, Lisans
2021-2022, Kurumsal Yönetim, Lisans
2021-2022, Davranış Bilimleri, Lisans
2021-2022, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2021-2022, Genel İşletme, Lisans
2021-2022, Kariyer Planlama, Lisans
2021-2022, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Yüksek Lisans
2020-2021, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Yüksek Lisans
2020-2021, Yönetim Organizasyon, Lisans
2020-2021, Girişimcilik, Lisans
2020-2021, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Yüksek Lisans
2020-2021, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2020-2021, Genel İşletme, Lisans
2020-2021, Davranış Bilimleri, Lisans
2019-2020, Nitel Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Yüksek Lisans
2019-2020, Kurumsal Yönetim, Lisans
2019-2020, Yönetim Organizasyon, Lisans
2019-2020, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Yüksek Lisans
2019-2020, Girişimcilik, Lisans
2019-2020, Davranış Bilimleri, Lisans
2019-2020, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2019-2020, Genel İşletme, Lisans
2018-2019, Yatırım Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Yatırım Yönetimi ve Yatırım Projeleri Analizi, Yüksek Lisans
2018-2019, Kurumsal Yönetim, Lisans
2018-2019, Girişimcilik, Lisans
2018-2019, Yönetim Organizasyon, Lisans
2018-2019, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Lisans
2018-2019, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Yüksek Lisans
2018-2019, Yatırım Kuruluşları, Lisans
2018-2019, Davranış Bilimleri, Lisans
2018-2019, Genel İşletme, Lisans
2018-2019, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Yönetim Organizasyon, Lisans
2017-2018, Girişimcilik, Lisans
2017-2018, Genel İşletme, Lisans
2017-2018, Nitel Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Yüksek Lisans
2017-2018, Davranış Bilimleri, Lisans
2017-2018, Günümüz İşletmecilik Sorunları, Lisans
Kayıt Yok
Yıldırım, Ş.S. (2024) "BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Yeşil Entelektüel Sermaye Unsurları Üzerine İçerik Analizi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 25 (2) pp. 249-271 [TR Dizin] DOI     
(2024) "Kişilik Tiplerinin Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama", Yönetim Bilimleri Dergisi, 0 (0) Link DOI  
Çelik, E., Yıldırım, Ş.S. (2023) "Öğrencilerin Banka Kullanım Tercihlerinde Güven, Hizmet Kalitesi ve Sadakatin Rolü: Kastamonu Üniversitesi Örneği", Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 7 (2) pp. 97-111 Link DOI   
Durukan, L., Yıldırım, Ş.S. (2023) "Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Vergiden Kaçınma İlişkisi", Vergi Raporu, (288) pp. 84-96 [TR Dizin] Link    
Tütüncü, A., Altın, O., Yıldırım, Ş.S. (2023) "Which is More Important, Foreign Direct Investment Inflow or Outflow, on the Pollution of European Union Countries? Evidence from Panel Fourier Symmetric and Asymmetric Causality", Environmental Science and Pollution Research, 30 (48) pp. 106112-106128 [SCI Expanded] Link DOI       
Tütüncü, A., Yıldırım, Ş.S. (2023) "Which is More Effective on Tourism, Geopolitical Risk or Economic Political Uncertainty?", Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 57 (3) pp. 119-132 [SSCI] DOI     
Yıldırım, Ş.S., Durukan, L. (2023) "İmalatçı KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü: KOSGEB Desteği Özelinde Nicel Bir Araştırma", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3) pp. 905-930 [TR Dizin] DOI      
Doyran, O., Yıldırım, Ş.S. (2022) "Kurumsal Yönetim ve Performans İlişkisinin İncelenmesi: İller Bankası A.Ş. Örneği", EUropean Journal of Managerial Research, 6 (10) pp. 35-54 Link   
Yıldırım, Ş.S., Kukuş, T.Ş. (2022) "Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz: Amasya İli Örneği", Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) pp. 286-300 [TR Dizin] DOI     
Bekiroğlu, Ç., Yıldırım, Ş.S. (2021) "Çalışmaya Tutkunluğun İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Tekstil Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", İş ve İnsan Dergisi, 8 (2) pp. 169-184 [TR Dizin] DOI      
Tekin, E., Yıldırım, Ş.S. (2020) "Akademisyenlerde Örgütsel Öğrenme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri", Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 3 (2) pp. 222-243 Link     
Çolak, H.E.E., Yıldırım, Ş.S., Esen, Ü.B. (2018) "Çalışanların Yalan Söyleme Eğilimi ve Üretkenlik Karşıtı Davranışları Arasındaki İlişkide Kişiliğin Düzenleyici Rolü", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (2) pp. 76-95 Link DOI   
Esen, Ü.B., Esen, F.S., Yıldırım, Ş.S. (2018) "Kültür Boyutları ile Online Alışveriş Davranışı Arasındaki İlişkide Bireysel Yenilikçilik ve Güvenin Aracılık Etkisi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14 (1) pp. 257-282 [TR Dizin] Link   
Esen, Ü.B., Yıldırım, Ş.S. (2018) "Yaratıcılık Endekslerinin Kıyaslanması ve Değerlendirilmesi", Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 55 (643) pp. 9-24 [TR Dizin] Link   
Reyhanoğlu, M., Yıldırım, Ş.S. (2016) "Aile İşletmelerinde Aile Değerlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (3) pp. 574-596 [TR Dizin] Link DOI    
Hancıoğlu, Y., Doğan, Ü.B., Yıldırım, Ş.S. (2014) "Relationship between Uncertainty Avoidance Culture Entrepreneurial Activity and Economic Development", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150 (0) pp. 908-916 Link DOI     
Yıldırım, Ş.S., Çelik, E. (2022) "Bankacılık ve İnovasyon: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Bir Analiz", 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi , (pp. 75-79), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2022 
Yıldırım, Ş.S. (2022) "Kıdemli Aile İşletmelerinin Misyon İfadelerinin Sosyal Sorumluluk Açısından İncelenmesi", 9. Aile İşletmeleri Kongresi , (pp. 15-17), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2022 
Esen, Ü.B., Yıldırım, Ş.S., Esen, F.S. (2020) "Usage of Facebook for Corporate Social Responsibility Communication", International Symposium on Business Economics , (pp. 86-89), Ankara, Türkiye, (Temmuz 2020  
Yıldırım, Ş.S., Esen, Ü.B. (2020) "İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Çalışmaların Odak Noktalarının Belirlenmesi", 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , (pp. 1126-1236), Ankara, Türkiye, (Eylül 2020  
Doğan, Ü.B., Yıldırım, Ş.S. (2017) "Comparison and Evaluation of Creativity Indexes", International Congress on Management Economics and Business , (pp. 303), Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2017  
Çolak, H.E.E., Yıldırım, Ş.S., Doğan, Ü.B. (2017) "Çalışanların Yalan Söyleme Eğilimi ve Üretkenlik Karşıtı Davranışları Arasındaki İlişkide Kişiliğin Düzenleyici Rolü", 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , (pp. 731-744), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2017
Yıldırım, Ş.S., Esen, Ü.B., Esen, F.S. (2017) "İnovasyon ve Lojistik Performans İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma", 3. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi , (pp. 64), Kastamonu, Türkiye, (Ekim 2017  
Başköy, Y.H., Esen, Ü.B., Yıldırım, Ş.S. (2014) "Relationship between Uncertainty Avoidance Culture, Entrepreneurial Activity and Economic Development", 10th International Strategic Management Conference , (pp. 1143-1150), Roma, İtalya, (Eylül 2014 
Tunçay, S.S., Tan, F.Z., Yıldırım, Ş.S., Aktaş, Y. (2011) "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Halkbank Uygulaması", 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi , (pp. 378-382), İzmir, Türkiye, (Ağustos 2011 
Aktaş, Y., Demir, M.A., Maden, M.O., Tunçay, S.S., Yıldırım, Ş.S., Umut, G., Özkan, E., Kandemir, O. (2011) "Yerel Ekonomiler ve Üniversitelerin Katkısı: Kastamonu Örneği", Üçüncü Yerel Ekonomiler Kongresi , (pp. 233-240), Konya, Türkiye, (Mayıs 2011
Yıldırım, Ş.S., Tan, F.Z., Tunçay, S.S., Aktaş, Y. (2011) "Aile İşletmelerindeki Aile Bireylerinin Değerlerinin Uyumu Hatay dan Bir Kesit", 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi , (pp. 249-253), İzmir, Türkiye, (Ağustos 2011 
Aktaş, Y., Demir, M.A., Maden, O., Saygan, S., Yıldırım, Ş.S., Umut, G., Özkan, E., Kandemir, O. (2011) "Yerel Ekonomiler ve Üniversitelerin Katkısı: Kastamonu Örneği,", 3. Yerel Ekonomiler Kongresi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 26 - 28 Mayıs 2011, Konya , (pp. 233-240), Konya, Türkiye, (Mayıs 2011
Kayıt Yok
Yıldırım, Ş.S., Atay, Ö. (2022) "Ambidexterity, Knowledge Management, and Innovation in Technology Development Zones: The Case of Turkey", Kitap: Emerging Technologies for Innovation Management in the Software Industry, Hershey/Amerika Birleşik Devletleri : IGI Global Publisher     
Yıldırım, Ş.S. (2022) "Kariyer Geliştirme ve Yönetimi", Kitap: İnsan Kaynakları Yönetimi ve Güncel Tartışmalar, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık    
Yıldırım, Ş.S. (2022) "Çok Yönlü (Çift Yetenekli) Liderlik", Kitap: Liderliğin Dönüşümü: Postmodern Liderlik Teorileri, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık    
Yıldırım, Ş.S., Çelik, E. (2022) "Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yeşil İnovasyon İlişkisi", Kitap: Tüm Yönleriyle Yönetim ve Strateji, Ankara/Türkiye : Ekin Yayınevi   
Yıldırım, Ş.S., Esen, Ü.B. (2021) "Social Entrepreneurship Activities in the Tourism Sector: Bibliometric Analysis and Social Network Analysis", Kitap: Rebuilding and Restructuring the Tourism Industry: Infusion of Happiness and Quality of Life, Hershey/Amerika Birleşik Devletleri : IGI Global Publisher      
Yıldırım, Ş.S. (2019) "Bilgi Yönetimi", Kitap: Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Ankara/Türkiye : GAZİ KİTABEVİ   
Çolak, H.E.E., Doğan, Ü.B., Yıldırım, Ş.S. (2015) "Kültür ve İnovasyon İlişkisi: Kavramsal Bir Çerçeve", Kitap: Yaşam Düşünce ve İnovasyon Ali Fıkırkoca Anı Kitabı, Ankara/Türkiye : Mülkiyeliler Birliği Yayını    
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2024, Editör
(Ulusal - Dergi) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023, Editör
(Ulusal - Dergi) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, 2019, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Relationship between Uncertainty Avoidance Culture Entrepreneurial Activity and Economic Development
Procedia - Social and Behavioral Sciences
12 0 0 2 1 2 0 0 17
2
Aile İşletmelerinde Aile Değerlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 3 7 0 0 11
3
Çalışanların Yalan Söyleme Eğilimi ve Üretkenlik Karşıtı Davranışları Arasındaki İlişkide Kişiliğin Düzenleyici Rolü
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 5 0 0 0 5
4
Kültür Boyutları ile Online Alışveriş Davranışı Arasındaki İlişkide Bireysel Yenilikçilik ve Güvenin Aracılık Etkisi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
1 0 0 0 2 1 0 0 4
5
Akademisyenlerde Örgütsel Öğrenme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri
Bucak İşletme Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
6
Rebuilding and Restructuring the Tourism Industry: Infusion of Happiness and Quality of Life
0 0 0 1 1 0 0 0 2
7
Yaşam Düşünce ve İnovasyon Ali Fıkırkoca Anı Kitabı
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz: Amasya İli Örneği
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
9
Kurumsal Yönetim ve Performans İlişkisinin İncelenmesi: İller Bankası A.Ş. Örneği
EUropean Journal of Managerial Research
0 0 0 0 0 1 0 0 1
10
Yaratıcılık Endekslerinin Kıyaslanması ve Değerlendirilmesi
Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2023) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ülkühan Bike Doğan
Karabük Üniversitesi
2014 - 2021 12
Kastamonu Üniversitesi
2022 - 2023 3
Hayat Ebru Erdost Çolak
Ankara Üniversitesi
2015 - 2018 3
Sahra Sayğan Tunçay
Kastamonu Üniversitesi
2011 3
Fatih Sinan Esen
-
2017 - 2020 3
Yaşar Aktaş
Kastamonu Üniversitesi
2011 3
Kastamonu Üniversitesi
2011 2
Kastamonu Üniversitesi
2011 2
Kastamonu Üniversitesi
2023 2
Kastamonu Üniversitesi
2011 2
Yasemin Hancıoğlu Başköy
Ordu Üniversitesi
2014 2
Gökhan Umut
Sakarya Üniversitesi
2011 2
Fatma Zehra Tan
Karabük Üniversitesi
2011 2
Leyla Durukan
-
2023 2
-
2023 1
Metin Reyhanoğlu
Mustafa Kemal Üniversitesi
2016 1
Mehmet Oğuz Maden
-
2011 1
Özlem Atay
-
2022 1
Tuğba Şencan Kukuş
Kastamonu Üniversitesi
2022 1
Çiğdem Bekiroğlu
-
2021 1
Ebru Tekin
-
2020 1
Oğuz Doyran
-
2022 1
Oğuz Maden
-
2011 1
Sahra Saygan
-
2011 1
Yaşar Aktaş
-
2011 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
228.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
197.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
69.
1604 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Yönetim ve Organizasyon 1604
Anahtar Kelimeler Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 40 15 13 45 40 28 55 197 145 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 433 . 487 . 536 . 498 . 505 . 500 . 570 . 427 . 451 . 228 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 349 . 400 . 438 . 427 . 443 . 425 . 478 . 351 . 375 . 197 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 136 . 181 . 205 . 186 . 181 . 183 . 194 . 125 . 138 . 69 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 105 . 145 . 162 . 142 . 144 . 147 . 148 . 85 . 104 . 51 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 84 . 110 . 127 . 113 . 112 . 112 . 112 . 66 . 75 . 39 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 1 1 3 3 1 3 2 8 5 1
Toplam Makale 0 1 0 3 0 1 1 2 5 1
Toplam Kitap 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0
Toplam Bildiri 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 0 1 1 1 3 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri