img

Dr. Öğr. Üyesi Keriman YÜRÜTEN ÖZDEMİR

  • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
  • Gıda Mühendisliği
  • Gıda Bilimleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
49
Atıf
131
h-index
6
Proje
6
WoS
Yayın
9
Atıf
122
h-index
6
Scopus
Yayın
6
Atıf
121
h-index
6
Google Scholar
Yayın
14
Atıf
201
h-index
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Dr), 2015, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yetiştiricilik (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 2004, 2009
Araştırma Alanları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Dr), 2015, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yetiştiricilik (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 2004, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 62, 2017
Sertifika, CERTİFİCATE OF COMPLETION, FİLİPİNLER, MINDANOA STATE UNIVERSITY, Filipinler, 29-03-2017, 29-06-2017
Sertifika, Biotechnology 101:Theory, Practice and Applications in Aquaculture and Fisheries, Central Luzon University, Fisheries Biotechnology Center, Filipinler, 24-05-2017, 26-05-2017
Sertifika, İngilizce Dil Eğitim Sertifikası, Mindanoa State University, IIT-English Department, Philippines, Filipinler, 07-04-2017, 25-04-2017
Sertifika, 1. Seviye Yangın Eğitmenliği Sertifikası, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Türkiye, 03-01-2014, 18-01-2014
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Su Ürünleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, Türkiye
2022-, Anabilim Dalı Başkanı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2020-2022, Bölüm Başkanı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2019-2022, Erasmus Koordinatörü, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2019-2022, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Zeyneb Kahraman, Yüksek Lisans, Üniversite çalışanlarında Covıd-19 pandemi dönemindeki psikososyal risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Enraıda Imbuk, Yüksek Lisans, Nil tilapiya (Oreochromis niloticus) yemlerine Moringa oleifera sulu ethanolik ekstraktı eklenmesinin büyüme performansına, sindirim enzimi aktivitelerine ve antioksidan enzim aktivitelerine etkileri, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yasemin Erol, Yüksek Lisans, Fine-kinney risk analizi yöntemiyle elektrik taahhüt işlerinin değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2022-2023, YANGIN, Yüksek Lisans
2022-2023, YANGIN VE ACİL DURUM YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2022-2023, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Lisans
2021-2022, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Lisans
2020-2021, YANGIN VE ACİL DURUM YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2020-2021, YANGIN, Yüksek Lisans
2020-2021, CANLI YEM KÜLTÜRÜ, Lisans
2020-2021, BALIK YEMLERİNDE KULLANILAN KATKI MADDELERİ VE ETKİLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, YANGIN VE ACİL DURUM YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, İleri Balık Besleme, Yüksek Lisans
2019-2020, Yangın, Yüksek Lisans
2019-2020, Su Ürünlerinde Yem Teknolojileri, Lisans
2019-2020, İş Güvenliği ve Sağlığı, Lisans
Kayıt Yok
Farklı oranlarda yerfıstığı küspesi ilaveli yemlerin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) sindirim ve antioksidan enzimleri ile büyüme parametreleri üzerine etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021-2022
Immunostimulantların Farklı Metodlarda Balık Yemine Uygulanmasının Çalışmanın Güvenirliğine Olan Etkisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2020-2021
The effects of fish oil replacement by vegetable oils on growth performanceand fatty acid profile of rainbow trout Refeeding with fish oil finishing dietimproved the fatty acid composition”, BAP Diğer, BYP-2018-29980, (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2018
Siklopamin uygulanmış gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) lökositlerinde bağışıklık gen yanıtlarının belirlenmesi - KÜBAP-01/2017-34 (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
Oğul otunun (Meslissa officinalis) gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) bağışıklık yanıtı üzerine etkileri. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) diyetlerinde balık unu yerine bitkisel protein kaynaklarının kullanımı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2012
Kayıt Yok
Imbuk, E., Indanan, S., Saıladjan, S., Özdemir, K.Y., Sarri, J. (2023) "Fattening of Mangrove Crab Scylla serrata Fed with Two Different Diets (Stingray and Trash Fish)", Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research, 6 (1) pp. 1-9 Link   
Kahraman, Z., Özdemir, K.Y. (2023) "İklim Değişikliğine Bağlı Sıcaklık Artışının Tarım Sektöründe İş Kazalarına Etkisi", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), 6 (3) pp. 1927-1942 [TR Dizin] Link    
Kahraman, Z., Özdemir, K.Y. (2022) "Dijitalleşmenin İş Sağlığı ve Güvenliğine Entegrasyonu ve Uygulanabilirliği", OHS Academy, 2 (3) pp. 208-221 DOI    
Kahraman, Z., Özdemir, K.Y. (2022) "Tozlu Çalışmalarda Meslek Hastalıkları ve Tozla Mücadele", Manisa Celal Bayar University, (34) pp. 13-29 DOI    
Kahraman, Z., Özdemir, K.Y. (2022) "Nükleer Enerjinin Riskleri ve Nükleer Santrallerde İş Sağlığı ve Güvenliği", Bulent Evcevit University, (1) pp. 55-65 DOI    
Sönmez, A.Y., Bilen, S., Özdemir, K.Y., Alagöz, K., Özçelik, H. (2022) "Effect of Aqueous Methanolic Extract of Pomegranate Peel (Punica granatum) and Veratrum (Veratrum album) on oxidative status, immunity and digestive enzyme activity in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Tarım Bilimleri Dergisi, (0) pp. 159-170 [SCI Expanded] DOI       
Salem, M.O.A., Altief, T.A.S.A., Özdemir, K.Y., Sönmez, A.Y., Bilen, S., Güney, K. (2021) "Antioxidant enzyme activities and immune responses in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) juveniles fed diets supplemented with dandelion (Taraxacum officinalis) and lichen (Usnea barbata) extracts", Fish Physiology and Biochemistry, 47 (0) pp. 1053-1062 [SCI Expanded] DOI       
Elbesthı, R.T.A., Özdemir, K.Y., Taştan, Y., Bilen, S., Sönmez, A.Y. (2020) "Effects of ribwort plantain (Plantago lanceolata) extract on blood parameters, immune response, antioxidant enzyme activities, and growth performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 46 (4) pp. 1295-1307 [SCI Expanded] Link DOI       
Bilen, S., Altıef, T.A.S., Özdemir, K.Y., Salem, M.O.A., Terzi, E., Güney, K. (2020) "Effect of lemon balm (Melissa officinalis) extract on growth performance, digestive and antioxidant enzyme activities, and immune responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 46 (0) pp. 471-481 [SCI Expanded] Link DOI       
Özdemir, K.Y., Yıldız, M. (2019) "Effects of Dietary Fish Meal Replacement by Red Lentil Meal onGrowth and Amino Acid Composition of Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss)", Alinteri Journal of Agriculture Science, (0) [TR Dizin]      
Özdemir, K.Y. (2018) "Detection of Egg Diameters and Hatching Rates of California,China, Utah, and Vietnam Originated Artemia sp. in DifferentTemperatures and Salinity", Alinteri Journal of Agriculture Science, 2018 (0) pp. 141-144 [TR Dizin] Link DOI      
Sönmez, A.Y., Özdemir, R.C., Bilen, S., Özdemir, K.Y. (2018) "Cyclopamine Induced Expression of Immune-related Genes in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Head Kidney Leukocytes", The Israeli Journal of Aquaculture, 702018 (0) pp. 1-8 [SCI] Link      
Bilen, S., Özkan, O., Alagöz, K., Özdemir, K.Y. (2018) "Effect Of dill (Anethum graveolens) and garden cress (Lepidium sativum)dietary supplementation on growth performance, digestive enzymeactivities and immune responses of juvenile common carp (Cyprinus carpio)", AQUACULTURE, 495 (495) pp. 611-616 [SCI] Link DOI      
Yıldız, M., Köse, İ., Issa, G., Kahraman, T., Güven, E., Baltacı, M.A., Özdemir, K.Y. (2016) "Cold storage effects on flesh quality of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) fed diets containing different vegetable oils", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, 32 (3) pp. 569-576 [SCI] Link DOI     
Imbuk, E., Özdemir, K.Y., Özdemir, R.C. (2023) "Effects of Nettle (Urtica dioica) Seed Oil to Zebra Cichlid (Chiclasoma nigrofasciatum) Feed at Different Ratios on Growth Performance", 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE , Comrat, Moldova, (Aralık 2023
Özdemir, K.Y., Imbuk, E. (2023) "Feed Additives Used in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Feeds", 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE , Moldova, (Aralık 2023
Imbuk, E., Özdemir, K.Y. (2023) "EFFECTS OF MORINGA OLEIFERA ETHANOLIC EXTRACT ON GROWTH, VISCEROSOMATIC AND HEPATOSOMATIC INDICES OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS)", V. Balkan Agricultural Congress , Türkiye, (Aralık 2023
Imbuk, E., Indanan, S., Saıladjan, S., Özdemir, K.Y. (2022) "Fattening of mud crab fed with two different diets (trash fish and stingray) at Sitio Sindang Indanan Sulu, Philippines ", SOFAS 2022 International Symposium on Fisheries and Aquatic Science , (pp. 7), (Aralık 2022
Özdemir, R.C., Ekici, A., Özdemir, K.Y., Keskin, İ. (2021) "The effects of garlic (Allium sativum) and nettle (Urtica dioica) essential oils on oxidant and antioxidant levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) seminal plasma and spermatozoa after cryopreservation process", AQUABIOTECH 2021-2nd International Aquatic Biotechnology Symposium , (Kasım 2021
Özdemir, R.C., Özdemir, K.Y. (2021) "STOK YOĞUNLUĞUNUN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI SPERM HÜCRELERİNDEKİ ANTİOKSİDAN ENZİM SEVİYELERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 21. Ulusal Su Ürünlerİ Sempozyumu (2021) , Erzurum, Türkiye, (Kasım 2021
Barka, A.B.A., Bilen, S., Özdemir, K.Y., Kenanoğlu, O.N. (2019) "Haematological Indices in Rainbow Trout Fed with P.latifolia Extract", 2nd International Congress on Engineering and Life Science , Kastamonu, Türkiye, (Ekim 2019
Elbeshti, R.T., Özdemir, K.Y., Taştan, Y., Bilen, S., Sönmez, A.Y. (2019) "Damarlıca (Plantago lanceolata L.) Ekstraktının Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W.) İmmün Yanıt ve Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkileri", 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , (pp. 17), Mersin, Türkiye, (Eylül 2019
Özdemir, K.Y., Jr, C.H.C., Özdemir, R.C. (2019) "Effects of Sweet Potato (Ipomoea batatas) Methanolic Extracts on Growth Performance of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", International Congress On Engineering and Life Science , (Ekim 2019
Özdemir, R.C., Özdemir, K.Y. (2019) "Efficacy of Oregano (Origanum onites) Essential Oil Against Yersinia ruckeri and Aeromonas hydrophila", Internatinal Congress On Engineering and Life Science , (Ekim 2019
A, E.R.T., Özdemir, K.Y., Taştan, Y., Bilen, S., Sönmez, A.Y. (2019) "DAMARLICA (Plantago lanceolata L.) EKSTRAKTININ GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss W.) İMMÜN YANIT VE ANTIOKSIDAN ENZIM AKTIVITELERINE ETKILERI", 20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU , Türkiye, (Eylül 2019
Taştan, B., Özdemir, K.Y., Taştan, Y., Özdemir, R.C. (2019) "Okaliptüs Esansiyel Yağının Kerevitlerden (Astacus leptodactylus) İzole Edilen Fusarium oxysporum Üzerine Mik Değerinin Belirlenmesi", 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , (pp. 19), Türkiye, (Eylül 2019
Özdemir, K.Y., Özdemir, R.C., Taştan, B., Taştan, Y. (2019) "Okaliptüs Esansiyel Yağının Antibakteriyel Olarak Minimum İnhibisyon Konsantrasyonunun Belirlenmesi", 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , (pp. 15), Türkiye, (Eylül 2019
Elbeshti, R.T.A., Özdemir, K.Y., Taştan, Y., Bilen, S., Sönmez, A.Y. (2019) "Damarlıca (Plantago lanceolata L.) Ekstraktının Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W.) İmmün Yanıt ve Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkileri", 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , (pp. 17), Türkiye, (Eylül 2019
Taştan, B., Özdemir, K.Y., Taştan, Y., Özdemir, R.C. (2019) "OKALİPTÜS ESANSİYEL YAĞININ KEREVİTLERDEN (Astacus leptodactylus) İZOLE EDİLEN Fusarium oxysporum ÜZERİNE MİK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ", 20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU , Türkiye, (Eylül 2019
Özdemir, K.Y., Özdemir, R.C., Taştan, Y., Taştan, B. (2019) "OKALİPTUS ESANSİYEL YAĞININ ANTİBAKTERİYEL OLARAK MİNİMUM İNHİBİSYON KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ", 20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU , Türkiye, (Eylül 2019
Özdemir, R.C., Karga, M., Özdemir, K.Y., Kenanoğlu, O.N., Bilen, S., Terzi, E. (2018) "Determination of Minimum Inhibition Concentration of Aeromonas hydrophila and Yersinia ruckeri Bacteria by Using The Methanolic Extract of Prunella (Prunus sp.),", II. International Fisheries Symposium , Türkiye, (Aralık 2018
Karga, M., Özdemir, K.Y., Özdemir, R.C., Kenanoğlu, O.N., Bilen, S., Terzi, E. (2018) "Determination of Minimum Inhibition Concentration of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas putida Bacteria by Using White Poppy Methanolic Extract", II. International Fisheries Symposium , Türkiye, (Aralık 2018
Özçelik, H., Alagöz, K., Özdemir, K.Y., Alı, K.M.A.E., Sönmez, A.Y., Bilen, S. (2018) "Immunostimulant and Digestive Enzyme Activity of Pomegranate Peel (Punica granatum) Aqueous Methanolic Extract in Rainbow Trout Fingerlings (Oncorhynchusmykiss)", INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE , (Haziran 2018
Alagöz, K., Özçelik, H., Özdemir, K.Y., Sönmez, A.Y., Bilen, S., Elderwısh, N.M. (2018) "Antioxidant Enzyme Activity of Veratrum (Veratrum album) Aqueous Methanolic Extract in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", INTERNATIONAL CONGRESS OF ENGINEERING AND LIFE SCIENCE , (Haziran 2018
Alagöz, K., Özçelik, H., Özdemir, K.Y., Sönmez, A.Y., Bilen, S., Elderwısh, N.M. (2018) "Immunostimulant and Digestive Enzyme Activity of Veratrum (Veratrum album) Aqueous Methanolic Extract in Rainbow Trout Fingerlings (Oncorhynchus mykiss)", INTERNATIONAL CONGRESS OF ENGINEERING AND LIFE SCIENCE , (Haziran 2018
Alagöz, K., Özçelik, H., Özdemir, K.Y., Sönmez, A.Y., Bilen, S., Elderwısh, N.M. (2018) "Antioxidant Enzyme Activity of Pomegranate Peel (Punica granatum) Aqueous Methanolic Extract in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", INTERNATIONAL CONGRESS OF ENGINEERING AND LIFE SCIENCE , (Haziran 2018
Özdemir, K.Y., Bilen, S., Aras, S., Salem, M.O.A., Altıef, T.A.S. (2018) "Effects of Marshmallow (Althaea officinalis) Methanolic Extracts on Growth Performance and Antioxidant Enzyme Activities of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE , (Haziran 2018
Özdemir, R.C., Özdemir, K.Y., Kamberli, E., Özdemir, G., Aslan, Z. (2018) "Analyses of Sea Surface Temperature by Wavelet Methodology", International Symposium Ecology 2018 , (Haziran 2018
Salem, M.O.A., Altıef, T.A.S., Özdemir, K.Y., Bilen, S., Sönmez, A.Y. (2017) "Karahindiba (Taraxacum officinalis) İçeren Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Büyüme Performansı ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi- Investigation of Antioxidan Enzyme Activities and Growth Performance", IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE) , (Ağustos 2017
Özdemir, R.C., Özdemir, K.Y., Alagöz, K., Özkan, O., Şahin, M.A. (2016) "KISA SÜRELİ YUMURTA MUHAFAZASI SONRASI GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’NDA EMBRİYOLOJİK GELİŞİM İZLENMESİ VE YAŞAMA ORANLARININ BELİRLENMESİ,", II.ULUSAL SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GAMET BİYOLOJİSİ ÇALIŞTAYI, , Türkiye, (Nisan 2016
Özdemir, K.Y., Yıldız, M. (2014) "Effect of Fish Meal Replacement by Red Lentil Meal in Diets on Growth and Whole Body Amino Acid Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", 1st International Symposium on Aquatic Science and Technology , (Mayıs 2014
Yıldız, M., Köse, İ., Güven, E., Baltacı, M.A., Özdemir, K.Y. (2013) "Dietary Influence Of Replacing Fİsh Oil With Different Vegetable Oils On Growth, Fillet and Liver Fatty Acid Composition In Juvenile Rainbow Trout,", The First International Fisheries Symposium in Cyprus , (Mart 2013
Özdemir, K.Y., Özdemir, R.C. (2013) "Türkiye’de Ağ Kafes Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 17. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu , Türkiye, (Eylül 2013
Özdemir, R.C., Bilen, S., Bilen, A.M., Özdemir, K.Y. (2013) "Alabalık (Oncorhynchus mykiss) üretiminde bağışıklık uyarıcılar.", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2013
Yıldız, M., Köse, İ., Güven, E., Baltacı, M.A., Özdemir, K.Y. (2011) "Farklı Bitkisel Yağların Kullanıldığı Diyetlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyümesine, Fileto ve Karaciğer Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkisi", Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı , Türkiye, (Temmuz 2011
Yıldız, M., Köse, İ., Güven, E., Baltacı, M.A., Özdemir, K.Y. (2011) "Effects Of Different Dietary Lipid Sources On Growth Performance, Fillet And Liver Fatty Acid Composition Of The Juvenil Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", World Aquaculture 2011 , (Haziran 2011
Kayıt Yok
Özdemir, K.Y., Şen, G. (2023) "OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE FORESTRY SECTOR FOR TÜRKİYE", Kitap: SUSTAINABLE APPROACHES IN FORESTRY, Türkiye : Duvar Publishing  
Özdemir, K.Y., Imbuk, E., Özdemir, R.C. (2022) "Using of Non-Wood Forest Products in Aquaculture", Kitap: Ecological, Economic, and Political Assessments on Turkey's Forests and Forestry, Kastamonu/Türkiye : Duvar Publishing  
Memiş, D., Özdemir, K.Y., Özdemir, R.C. (2021) "Migratory Freshwater Fish: Climate Change and Hydroelectric System", Kitap: Conservation of Natural Resources in The Context of Climate Change, New York/Amerika Birleşik Devletleri : Duvar Publishing  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Effect of lemon balm (Melissa officinalis) extract on growth performance, digestive and antioxidant enzyme activities, and immune responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
34 0 0 2 0 0 0 0 36
2
Effects of ribwort plantain (Plantago lanceolata) extract on blood parameters, immune response, antioxidant enzyme activities, and growth performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
24 0 0 5 0 0 0 0 29
3
Effect Of dill (Anethum graveolens) and garden cress (Lepidium sativum)dietary supplementation on growth performance, digestive enzymeactivities and immune responses of juvenile common carp (Cyprinus carpio)
AQUACULTURE
21 0 0 3 0 0 0 0 24
4
Antioxidant enzyme activities and immune responses in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) juveniles fed diets supplemented with dandelion (Taraxacum officinalis) and lichen (Usnea barbata) extracts
Fish Physiology and Biochemistry
15 0 0 1 0 0 0 0 16
5
Cyclopamine Induced Expression of Immune-related Genes in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Head Kidney Leukocytes
The Israeli Journal of Aquaculture
9 0 0 2 0 0 0 0 11
6
Effect of Aqueous Methanolic Extract of Pomegranate Peel (Punica granatum) and Veratrum (Veratrum album) on oxidative status, immunity and digestive enzyme activity in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Tarım Bilimleri Dergisi
9 0 0 0 0 0 0 0 9
7
Cold storage effects on flesh quality of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) fed diets containing different vegetable oils
JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY
4 0 0 1 0 0 0 0 5
8
Effects of Dietary Fish Meal Replacement by Red Lentil Meal onGrowth and Amino Acid Composition of Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss)
Alinteri Journal of Agriculture Science
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kastamonu Üniversitesi
2013 - 2022 19
Kastamonu Üniversitesi
2013 - 2023 18
Adem Yavuz Sönmez
Kastamonu Üniversitesi
2017 - 2022 12
Kastamonu Üniversitesi
2019 - 2020 8
Kerem Alagöz
-
2016 - 2022 7
Mustafa Yıldız
-
2011 - 2019 6
Enraida Imbuk
-
2022 - 2023 6
Halil Özçelik
-
2018 - 2022 5
Büşra Taştan
-
2019 4
Erdoğan Güven
-
2011 - 2016 4
İrem Köse
-
2011 - 2016 4
Mohamed Omar Abdalla Salem
-
2017 - 2021 4
Zeyneb Kahraman
-
2022 - 2023 4
Kastamonu Üniversitesi
2018 - 2020 3
Kastamonu Üniversitesi
2018 - 2019 3
Nuri Mohammed Elderwısh
-
2018 3
Kastamonu Üniversitesi
2018 2
Kastamonu Üniversitesi
2020 - 2021 2
Mehmet Ali Baltacı
-
2011 - 2016 2
Muhammed Ali Baltacı
-
2011 - 2013 2
Oğuz Özkan
-
2016 - 2018 2
Satra Saıladjan
-
2022 - 2023 2
Suada Indanan
-
2022 - 2023 2
Tarek A Salem Altıef
-
2017 - 2018 2
Kastamonu Üniversitesi
2018 1
-
2023 1
Aygül Ekici
İstanbul Üniversitesi
2021 1
Güven Özdemir
İstanbul Aydın Üniversitesi
2018 1
Sıdki Aras
-
2018 1
İlker Keskin
-
2021 1
Tolga Kahraman
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2016 1
Zafer Aslan
İstanbul Aydın Üniversitesi
2018 1
Devrim Memiş
İstanbul Üniversitesi
2021 1
Abobaker B Ali Barka
-
2019 1
Aslı Müge Bilen
-
2013 1
Casino H Choresca Jr
-
2019 1
Elbeshtı Randa Taher A
-
2019 1
G Issa
-
2016 1
Jurmin Sarri
-
2023 1
Khalifa Moftah Abd El Alı
-
2018 1
Mehmet Ali Şahin
-
2016 1
Randa Taher A Elbeshti
-
2019 1
Randa Taher A Elbesthı
-
2020 1
Randa Taher Elbeshti
-
2019 1
Tarek Abdalsalam Salem Altıef
-
2020 1
Tarek Abdalsalam Salem Altief Altief
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 5143
YÖKSİS Bilim Alanı Su Ürünleri 807
Anahtar Kelimeler Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Temel Bilimler, Su Ürünleri Hastalıkları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 52 5 165 59 100 95 106 85 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 611 . 708 . 508 . 601 . 515 . 579 . 583 . 570 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 322 . 398 . 218 . 301 . 228 . 268 . 286 . 261 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 158 . 234 . 77 . 148 . 80 . 110 . 115 . 114 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 79 . 131 . 37 . 70 . 38 . 40 . 59 . 60 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 2 1 11 11 2 3 7 6 0
Toplam Makale 0 1 0 3 1 2 1 4 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Toplam Bildiri 0 1 1 8 10 0 1 2 3 0
Makale (SCI) 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 8 3 0 1 0 3 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 0 7 0 0 2 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri