img

Doç. Dr. Faruk DAYI

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İşletme
  • Muhasebe ve Finansman

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
111
Atıf
143
h-index
7
Proje
3
WoS
Yayın
2
Atıf
8
h-index
0
Scopus
Yayın
2
Atıf
2
h-index
1
Google Scholar
Yayın
73
Atıf
511
h-index
12
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman (Dr), 2013, 2017
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2011, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2007, 2009
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 2005, 2007
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004, 2007
Araştırma Alanları
İşletme Finansı, Finansal Tahmin ve Modelleme, Uluslararası Finans
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman (Dr), 2013, 2017
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2011, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 2007, 2009
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2007, 2009
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 2005, 2007
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004, 2007
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 65, 2017
İngilizce, IELTS, 5, Diğer, 2013
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans İşletme Finansı
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Tahmin ve Modelleme
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Uluslararası Finans
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Finans, Türkiye
2017-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2012-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, Türkiye
2009-2012, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2019-2019, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Bölüm Başkan Yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Bölüm Başkanı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Recep Salih Kıbışoğlu, Yüksek Lisans, KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Tuğba Hasanoğlu, Yüksek Lisans, İkinci el otomobil fiyatlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Enes Yüce, Doktora, Kripto Para Piyasasında Yatırımcıların Korku ve Risk Algılarının Yatırım Tercihlerine Etkisi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Leyla Hosseınpour, Doktora, Hanehalkı konut tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mehmet Yaser Gencan, Doktora, Konut değerini etkileyen faktörlerin incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Sevil Oğuz Uğur, Doktora, Petrol ve Doğalgaz Fiyat Dalgalanmalarının Enerji Firmalarının Piyasa Değerlerine Etkisi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Alı Amhımmıd Mohammed Elderbag, Doktora, KOBİ'lerin Finansal Performanslarının Piyasa Değerleri Üzerine Etkisi: BİST'de Bir Uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Issa Rajab Alı Mousa, Doktora, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirketlerin Piyasa Değerine Etkisi: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ashref Khalıfa Ishtawı Tantoun, Doktora, Finansal Kiralamanın Havayolu Şirketlerinin Karlılığına Etkisi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Alı Amhımmıd Mohammed Elderbag, Yüksek Lisans, Libya'daki Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mohamed Ibrahım Eljaıebı, Yüksek Lisans, Libya'lı şirketlerde modern yönetim muhasebesinin uygulanması, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Nasruldeen Abd Allateef Atheem Indabha, Yüksek Lisans, Libya'daki yatırımcıların risk alma düzeyinin incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Şennur Yılmaz, Yüksek Lisans, Sorunlu kredilerin net kar üzerine etkisi: Türk bankacılık sektöründe bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Muhammet Bilal Menteş, Yüksek Lisans, Firmalarda maliyet, gider ve karlılık analizi: Borsa İstanbul'da bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Zeynep Buse Yüksel, Yüksek Lisans, Kastamonu ilindeki hane halkının kredi kartı kullanımlarının incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ashref Khalıfa Ishtawı Tantoun, Yüksek Lisans, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde finansal analiz, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ismaıl Mohamed Hılan, Yüksek Lisans, Finansal tablo bilgilerinin yatırımcıların kararlarına etkisi: Enerji sektöründe bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hüseyin Çiftçi, Yüksek Lisans, Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin firma değeri üzerine etkisi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mohamed Faraj Alhaaj Mohammed Mrıwıes, Yüksek Lisans, Denetimin finansal kararlar üzerine etkisi: Libya'da bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Erdoğan Çelik, Yüksek Lisans, Yatırım araçlarındaki getiri farklılıklarının incelenmesi (2010-2019), Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Issa Rajab Alı Mousa, Yüksek Lisans, Bankalarda kredi riski yönetimi: Libya'da bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Selman Gökkaya, Yüksek Lisans, Ortaokul eğitim hizmetlerinde fırsat eşitsizliğinin kamu ve özel kurumlar açısından incelenmesi: Kastamonu örneği, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Tasawar Abbas, Yüksek Lisans, Pakistan'daki tüketicilerin helal gıda algılarının belirlenmesi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mohammed Hamıd Jebur Al Alwanı, Yüksek Lisans, Bireysel yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Irak Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2021-2022, MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, FİNANSMAN TEORİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, SERMAYE PİYASASI ANALİZİ, Yüksek Lisans
2021-2022, İLERİ FİNANSAL YÖNETİM, Yüksek Lisans
2021-2022, SERMAYE PİYASASI VE ARACI KURUMLAR, Lisans
2021-2022, SERMAYE PİYASASI ANALİZİ, Lisans
2021-2022, MALİ TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2021-2022, YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ, Lisans
2021-2022, FİNANSAL YÖNETİM II, Lisans
2021-2022, FİNANSAL YÖNETİM 1, Lisans
2020-2021, MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, FİNANSMAN TEORİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, SERMAYE PİYASASI ANALİZİ, Yüksek Lisans
2020-2021, İLERİ FİNANSAL YÖNETİM, Yüksek Lisans
2020-2021, SERMAYE PİYASASI VE ARACI KURUMLAR, Lisans
2020-2021, MALİ TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2020-2021, YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ, Lisans
2020-2021, FİNANSAL YÖNETİM II, Lisans
2020-2021, FİNANSAL YÖNETİM 1, Lisans
2019-2020, FİNANS TEORİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, İLERİ MALİYET YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, İLERİ FİNANSAL YÖNETİM, Yüksek Lisans
2019-2020, MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, ULUSLARARASI FİNANS, Lisans
2019-2020, YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ, Lisans
2019-2020, MALİ TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2019-2020, FİNANSAL YÖNETİM II, Lisans
2019-2020, FİNANSAL YÖNETİM I, Lisans
2018-2019, İLERİ FİNANSAL YÖNETİM, Yüksek Lisans
2018-2019, İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ, Yüksek Lisans
2018-2019, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, FİNANSAL YÖNETİM I, Lisans
2018-2019, FİNANSAL YÖNETİM II, Lisans
2018-2019, ULUSLARARASI FİNANS, Lisans
2018-2019, YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS, Yüksek Lisans
2018-2019, SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, MALİ TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2017-2018, İleri Finansal Yönetim, Yüksek Lisans
2017-2018, Finansal Yönetim II, Lisans
2017-2018, Dış Ticarette Finansal Araçlar, Ön Lisans
2017-2018, Uluslararası Finansman, Ön Lisans
2017-2018, Mali Tablolar Analizi, Lisans
2017-2018, Finansal Yönetim I, Lisans
2016-2017, Dış Ticarette Finansal Araçlar, Ön Lisans
2016-2017, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2016-2017, İşletme, Ön Lisans
2016-2017, Temel Hukuk, Ön Lisans
2016-2017, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ön Lisans
2016-2017, Uluslararası Finansman, Ön Lisans
2016-2017, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2016-2017, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
2015-2016, Dış Ticarette Finansal Araçlar, Ön Lisans
2015-2016, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2015-2016, İşletme, Ön Lisans
2015-2016, Temel Hukuk, Ön Lisans
2015-2016, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ön Lisans
2015-2016, Uluslararası Finansman, Ön Lisans
2015-2016, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2015-2016, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
2014-2015, Dış Ticarette Finansal Araçlar, Ön Lisans
2014-2015, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2014-2015, İşletme, Ön Lisans
2014-2015, Temel Hukuk, Ön Lisans
2014-2015, Dış Ticarette Finansal Araçlar, Ön Lisans
2014-2015, Uluslararası Finansman, Ön Lisans
2014-2015, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2014-2015, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
2013-2014, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2013-2014, Temel Hukuk, Ön Lisans
2013-2014, Uluslararası Finansman, Ön Lisans
2013-2014, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2013-2014, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ön Lisans
2013-2014, Uluslararası Finansman, Ön Lisans
2013-2014, Türk Vergi Sistemi, Ön Lisans
2013-2014, Yabancı Dil II, Ön Lisans
2013-2014, Yabancı Dil I, Ön Lisans
2013-2014, Ticaret Hukuku, Ön Lisans
2013-2014, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2013-2014, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
2013-2014, Temel Hukuk, Ön Lisans
2013-2014, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2012-2013, Genel Muhasebe II, Ön Lisans
2012-2013, Temel Hukuk, Ön Lisans
2012-2013, Uluslararası Finansman, Ön Lisans
2012-2013, Finansal Yönetim, Ön Lisans
2012-2013, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
2012-2013, Yabancı Dil II, Ön Lisans
2012-2013, Yabancı Dil I, Ön Lisans
2012-2013, Ticaret Hukuku, Ön Lisans
2012-2013, Genel Muhasebe I, Ön Lisans
Kayıt Yok
Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2023-2024
KASTAMONU İLİ RÜZGÂR ENERJİSİ YATIRIM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Makina Halı Üreticileri Envanter Çalışması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Dayı, F., Adaıem, N. (2024) "Profitability Analysis of Markets Traded on Borsa Istanbul", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 13 (1) pp. 130-151 [TR Dizin] DOI    
Yıldız, B., Dayı, F. (2024) "Finans uygulamalarında yapay zekâ destekli chatbot kullanımı üzerine nicel bir araştırma", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 215-231 [TR Dizin] DOI    
Dayı, F., Hosseınpour, L. (2024) "Konut Talebini Etkileyen Faktörler Üzerine Teorik Bir İnceleme (A Theoretical Analysis On The Factors Affecting Housing Demand)", Quantrade Journal of Complex Systems in Social Sciences, 6 (1) pp. 121-129 Link  
Dayı, F., Gencan, M.Y. (2024) "Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Samsun Örneği", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2) pp. 348-364 [TR Dizin] Link   
Dayı, F., Mousa, I.R.A. (2024) "The impact of the Covid-19 Pandemic on financial performance of airlines’ in terms of expenses and profitability: Turkish Airlines and Pegasus", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27 (51) pp. 73-87 [TR Dizin] DOI    
Dayı, F., Çulha, Ç. (2024) "Bireylerin Aşırı Güven Eğilimlerinin Riskli Yatırım Niyetleri Üzerine Etkisi", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (1) pp. 1-18 [TR Dizin] Link DOI   
Dayı, F., Yücel, M., Demirkol, Z., Çilesiz, A. (2024) "Management of sustainable investments: A comprehensive financial evaluation of wind energy facilities in Kastamonu", Energy for Sustainable Development, 81 (0) pp. 1-14 [SCI Expanded] Link DOI   
Dayı, F., Hasanoğlu, T. (2023) "Examining the Factors Affecting Second-Hand Automobile Prices in Türkiye", Suleyman Demirel University Visionary Journal, 14 (38) pp. 436-457 [TR Dizin] DOI  
Dayı, F., Taş, Ö., Gencan, M.Y. (2023) "Investigation of the Effect of Death Uncertainty on Investment Decisions", Abant Izzet Baysal University Graduate School of Social Sciences, 23 (2) pp. 706-736 [TR Dizin] DOI   
Dayı, F. (2023) "Stresin Bireylerin Risk Algıları Üzerine Etkisi", Izmir Iktisat Dergisi, 38 (4) pp. 1103-1122 [TR Dizin] DOI    
Dayı, F., Tantoun, A. (2023) "Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Swapları Üzerine Bir Değerlendirme", Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 6 (2) pp. 114-127 DOI   
Tantoun, A., Dayı, F. (2023) "The Impact of Personal Income on Airline Preferences", Quantrade Journal of Complex Systems in Social Sciences, 5 (2) pp. 138-150 Link DOI   
Dayı, F., Adaıem, N. (2022) "Alternative Energy, Financial Risk Analysis, Investment, Market Value", Quantrade Journal of Complex Systems in Social Sciences, 4 (2) pp. 44-50 Link DOI  
Dayı, F., Çilesiz, A. (2022) "BİST'e Kayıtlı Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının BWM Tabanlı TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (1) pp. 355-373 [TR Dizin] DOI     
Dayı, F. (2022) "HALKA AÇIKLIK ORANININ FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ: BİST'DE BİR UYGULAMA", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 14 (26) pp. 102-117 [TR Dizin] DOI    
Dayı, F., Esmer, Y. (2021) "Akademisyenlerin Finansal Tutum ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Journal of Yaşar University, 16 (61) pp. 1-19 [TR Dizin] DOI     
Çilesiz, A., Dayı, F. (2021) "Dönemsel Hisse Senedi Alım Satım İşleminin Portföy Getirisine Etkisinin BİST 30 Endeksinde İncelenmesi", İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (1) pp. 134-145 Link    
Dayı, F., Çetin, Z.N. (2021) "Kişilik Özelliklerinin Bireylerin Finansal Tutumları Üzerindeki Rolü", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12 (3) pp. 1234-1251 [TR Dizin] Link    
Esmer, Y., Ulusoy, T., Dayı, F. (2020) "Innovation in Participation Banks: A Review on Turkey", Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 15 (1) pp. 167-184 [TR Dizin] Link DOI     
Dayı, F., Ulusoy, T. (2020) "THE EFFECT OF OPERATING RATIOS ON FIRM VALUE:AN APPLICATION IN EUROPEAN AIRLINES", INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 11 (40) pp. 493-518 [TR Dizin] Link     
Dayı, F. (2020) "Sistematik Riskin Hisse Senedi Getirisine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7 (1) pp. 1-20 [TR Dizin] Link     
Dayı, F., Yıldız, B. (2020) "Banka Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj, Müşteri Tatmini ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi", Journal of Business Research - Turk, 12 (1) pp. 1-17 [TR Dizin] Link DOI     
Dayı, F. (2020) "Financial Security Management in Firms: An Application in Textile Sector", International Journal of Eurasia Social Sciences, 11 (39) pp. 298-323 [TR Dizin] Link     
Dayı, F., Alp, Ö.S. (2020) "Efficiency Estimating in Airline Companies: An Application on Asia-Pacific Companies", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (86) pp. 227-246 [TR Dizin] Link    
Dayı, F., Kendirli, S. (2020) "Effect of Online Banking Usage Factors on Reuse Intention:Comparison in Terms of Educational Background", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), 22 (2) pp. 460-483 [TR Dizin] Link    
Dayı, F. (2020) "The Effect of Inflation on Firm Profitability: An Application in Retail Sector of Borsa Istanbul", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11 (26) pp. 62-72 [TR Dizin] Link DOI     
Dayı, F. (2019) "Net İşletme Sermayesinin Likiditeye Etkisi: BİST 30 Şirketlerinde Bir Uygulama", KOCATEPEİİBF Dergisi, 21 (1) pp. 47-58 Link DOI    
Aksoy, A., Dayı, F. (2019) "Çifte Kayıtlı Hisse Senedi Fiyatının Belirleyicileri", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2) pp. 271-289 [TR Dizin] Link DOI     
Dayı, F. (2019) "Futbol Kulüplerinde Finansal Risk Analizi", Maliye ve Finans Yazıları, (110) pp. 357-386 [TR Dizin] Link DOI     
Dayı, F., Çetinkaya, R. (2019) "The Effect Of Liquidity On Liabilities: An Application In Automotive Companies", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (3) pp. 1813-1829 [TR Dizin] Link DOI     
Alalwanı, M., Dayı, F. (2019) "Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Irak Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (4) pp. 3289-3313 [TR Dizin] Link DOI     
Dayı, F. (2019) "Faaliyet Kaldıraç Derecesinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Havayolu Şirketlerinde Bir Uygulama", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (3) pp. 923-941 [TR Dizin] Link DOI     
Aksoy, A., Dayı, F. (2019) "Çapraz Kayıtlı Hisse Senetlerinin Değerlemesi: Şanghay ve Hong Kong Borsaları Üzerine Panel Veri Analizi", Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 21 (3) pp. 923-941 [TR Dizin] Link    
Dayı, F. (2019) "Katılım Bankacılığının Tercih Nedenlerinin Sadakat ve Güven Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54 (4) pp. 1788-1806 [TR Dizin] Link DOI     
Dayı, F. (2019) "Vadesi Geçen Ticari Alacakların Net Kara Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9 (2) pp. 467-486 [TR Dizin] Link    
Ulusoy, T., Esmer, Y., Dayı, F. (2019) "Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: BİST`de Bir Uygulama", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2) pp. 1889-1905 [TR Dizin] DOI     
Esmer, Y., Dayı, F. (2019) "Stratejik Performans Yönetiminde Finansal Performans Değerlemesi: BİST Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2) pp. 628-645 [TR Dizin] Link DOI     
Grbenic, S., Beusıchem, H.V., Spasıc, D., Dayı, F. (2019) "Transaction Multiples in High-Tech Industries", Wing Business, 19 (4) pp. 36-41 Link   
Dayı, F., Esmer, Y., Bayram, K. (2019) "An Investigation of Financial Management Behaviors of Managers: Example of KOSGEB", İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (1) pp. 468-477 [TR Dizin] Link     
Dayı, F., Esmer, Y. (2018) "Dual Leadership: Chief Executive Officer and Chief Financial Officer", Globalization and Business, (5) pp. 96-103 Link    
Dayı, F. (2018) "Hisse Senedi Getirilerinin Tahmininde Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanımı: İMKB’de Bir Uygulama", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19) pp. 572-592 [TR Dizin] Link DOI     
Dayı, F., Ulusoy, T. (2018) "Evaluating Financial Performance With Minimum Spanning Tree Approach: An Application in Airlines Companies", Journal of Turkish Studies, 13 (30) pp. 89-103 [TR Dizin] Link DOI      
(2018) "YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ETİK LİDERLİK", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (57) pp. 38-54   
Dayı, F., Esmer, Y. (2017) "Sivil Havacılık Yönetiminde Finansal Kiralama İşlemlerinin Karlılık Üzerine Etkisi: Avrupa Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (64) pp. 69-78 Link    
Aksoy, A., Dayı, F. (2017) "Birden Fazla Borsada İşlem Gören Hisse Senetlerinin Değerlemesi: Teorik Bir İnceleme", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (15) pp. 33-43 Link   
Dayı, F., Arabacı, Z. (2017) "65 Years Wage, Cost and Finance in Turkey", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1) pp. 11-22 Link    
Esmer, Y., Dayı, F. (2017) "Entrepreneurial Leadership: A Theoretical Framework", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 4 (2) pp. 112-124 Link     
Dayı, F., Esmer, Y., Civan, M. (2016) "Income Expense Analysis in Medical Institutions Application in Turkey", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, 13 (55) pp. 325-340 Link     
Dayı, F., Akdemir, E. (2016) "Döviz Piyasası Baskısı Modellerinin Yapay Sinir Ağı İle Mukayesesi: Türkiye Uygulaması", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 8 (15) pp. 151-168 Link DOI    
Esmer, Y., Dayı, F. (2016) "A New Paradigm in Management Ethical Leadership", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, 13 (57) pp. 38-54 Link    
Civan, M., Dayı, F. (2014) "Altman Z Skoru ve Yapay Sinir Ağı Modeli Sağlık İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Tahmini", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e- Dergisi, 11 (41) pp. 1-14 Link   
Ercan, C., Dayı, F., Akdemir, E. (2013) "Kamu Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans Değerlemesi: Kamu Hastaneleri Birlikleri Üzerine Bir Uygulama", Asia Minor Studies, 1 (2) pp. 54-71   
Ercan, C., Dayı, F., Nal, M. (2013) "Sağlık İşletmelerinde Maliyet-Hacim-Kar Analizi: Radyoloji Ünitesi Üzerine Bir Uygulama", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (9) pp. 43-64 Link   
Dayı, F., Akdemir, E. (2013) "Sağlık İşletmelerinde Finansal Risk Analizi: Kastamonu Kamu Hastaneleri Birliği Örneğİ", Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1) pp. 1-18 Link   
Dayı, F., Ulusoy, T. (2024) "Menkul Kıymetleştirme Üzerine Kavramsal Bir İnceleme", 10th International Modern Sciences Congress Contemporary Scientific Research , (pp. 240-251), Penang, Malezya, (Haziran 2024
Benek, A., Dayı, F. (2024) "Kavramsal Bakış Açısıyla Sosyal Sorumlu Yatırım Fonlarının Değerlendirilmesi", 4. BİLSEL International World Science and Research Congress , (pp. 750-761), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2024
Demirel, Y., Dayı, F. (2023) "Dış Kaynak Kullanımı ve Dikey Bütünleşme Stratejilerinin İşlem Maliyeti Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi", IX. International European Congress on Social Sciences , (pp. 160-169), New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Kasım 2023
Çilesiz, A., Dayı, F. (2022) "Examining The Financial Performance of Renewable Energy Companies Through A Hybrid Multi-Criteria Decision-Making Model", ICEER 2022 - The 9 th International Conference on Energy and Environment Research – “Greening Energy to Shape a Sustainable Future” , (pp. 149-150), Porto, Portekiz, (Eylül 2022  
Dayı, F., Kaya, S. (2022) "Türkiye’de Yaşanan Doğal Afetlerin Sigorta Sektöründeki Hisse Senetlerinin Getirilerine Etkisi: Borsa İstanbul Kapsamında Bir Olay Analizi", ISRC 2022- Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi , (pp. 44-45), Manisa, Türkiye, (Kasım 2022
Dayı, F., Taş, Ö., Gencan, M.Y. (2022) "Ölüm Kaygısının Bireylerin Yatırım Kararları Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 25. Finans Sempozyumu , (pp. 781-803), Burdur, Türkiye, (Kasım 2022
Dayı, F., Çilesiz, A. (2021) "BWM Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle Amerika'daki Havayolu Şirketlerinin Finansal ve Operasyonel Performanslarının Karşılaştırılması", Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC2021 , (pp. 16), Antalya, Türkiye, (Kasım 2021
Ulusoy, T., Dayı, F., Şimşek, N. (2019) "Ocak Ayı Anomalisinin Davranışsal Finans Üzerindeki Yeri: BİST’te Bir Uygulama", 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi , (pp. 326-339), Çorum, Türkiye, (Haziran 2019
Dayı, F., Ulusoy, T. (2019) "Türkiye’de Banka Kredi Faiz Oranlarının Görgül Analizi", 1. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 307-314), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Dayı, F., Ulusoy, T. (2019) "Banka Müşterilerinin Kart Kullanım Harcamalarının İncelenmesi: Türkiye’de Bir Araştırma", 1. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 296-306), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Gök, İ.Y., Dayı, F. (2018) "The Effects of Political Uncertainty on the Turkish Stock Market: An Event Study Analysis", Second International Scientific Conference on Economics and Management, EMAN 2018 , (pp. 191-197), Ljublijana, Slovenya, (Temmuz 2018 
Ulusoy, T., Gök, İ.Y., Dayı, F. (2018) "Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Kulüplerinin Sponsorluk Anlaşmalarının Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisinin Araştırılması", VIII.IBANESS Kongreler Serisi , (pp. 246-257), Plovdiv, Bulgaristan, (Nisan 2018 
Dayı, F., Gök, İ.Y., Ulusoy, T. (2018) "The Relationship Between Footballer and Head Coach Transfer News and Stock Prices of Sport Clubs", 39th International Academic Conferences , (pp. 61-76), Amsterdam, Hollanda, (Temmuz 2018  
Ulusoy, T., Esmer, Y., Dayı, F. (2018) "Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: BİST’de Bir Uygulama", VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series , (pp. 259-268), Plovdiv, Bulgaristan, (Nisan 2018
Yurtoğlu, N., Dayı, F. (2018) "Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’ de Tarım Sektörünün Geliştirilmesinde Ziraat Bankası’xxnın Rolü (1923-1950)", II.International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress , (pp. 61-67), Bakü, Azerbaycan, (Aralık 2018 
Ulusoy, T., Dayı, F. (2018) "Antik Çağ Felsefesinin Finansal Düşünceleri Üzerine Bir Araştirma", International Congress on Political, Economic and Social Studies , (pp. 57), Niğde, Türkiye, (Aralık 2018
Dayı, F., Ulusoy, T. (2018) "Sosyal Medya Finansmanı : Bir Gelir Kaynaği Olarak ”Youtube”", International Congress on Political, Economic and Social Studies , (pp. 612-631), Niğde, Türkiye, (Aralık 2018 
Dayı, F., Ulusoy, T., Esmer, Y. (2018) "Trump Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye Örneği", I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) , (pp. 418-426), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Ulusoy, T., Dayı, F., Esmer, Y. (2018) "Google Arama Motoru ile Kelime Aramaları: Türkiye Finans Piyasası Örneği", I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS) , (pp. 427-436), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Esmer, Y., Ulusoy, T., Dayı, F. (2018) "Innovation in Participation Banks: A Review on Turkey", Second International Scientific Conference on Economics and Management , (pp. 115-127), Ljubljana, Slovenya, (Temmuz 2018
Dayı, F., Arabacı, Z. (2017) "A Review on Elderly Tourism in Turkey", II. International Conference on Economics Business Management and Social Sciences , (pp. 40), Belgrad, Sırbistan, (Mayıs 2017 
Dayı, F., Arabacı, Z. (2017) "65 Years Wage and Cost: Example of Turkey", II. International Conference on Economics Business Management and Social Sciences , (pp. 20), Belgrad, Sırbistan, (Nisan 2017 
Esmer, Y., Dayı, F., Şaylan, O. (2017) "Social Media Use in Business-to-Business: A TheoreticalAnalysis", HumanitiesAnd Social Sciences Conference , (pp. 46), Barselona, İspanya, (Aralık 2017 
Aksoy, A., Dayı, F. (2017) "Çapraz Kayıtlı Hisse Senetlerinin Değerlemesi", Uluslararası Ekonomi Finans ve Yönetim Konferansı , (pp. 12-13), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2017
Esmer, Y., Şaylan, O., Dayı, F. (2017) "Yerel Yönetimlerde Liderliğe Yönelik Kavramsal Bir Araştırma", Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi , (pp. 219-220), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017 
Dayı, F., Esmer, Y. (2017) "Measuring Financial Performance of Airline Passenger Transport Company in European", 33rd International Academic Conference , (pp. 60-71), Viyana, Avusturya, (Ağustos 2017  
Dayı, F., Esmer, Y. (2017) "Measuring Financial Performance of Airline PassengerTransport Company in European", 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences , (pp. 26-27), Barselona, İspanya, (Şubat 2017
Esmer, Y., Dayı, F. (2016) "Entrepreneurial Leadership A Theretical Research", Proceedings of the 25th International Academic Conference, OECD Headquarters, Paris , (pp. 157-165), Prag, Çek Cumhuriyeti, (Ekim 2016  
Dayı, F., Esmer, Y. (2016) "Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Finansal Kiralama İşlemlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Ölçülmesi Avrupada Faaliyet Gösteren Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", Scientific Cooperation for Future in the Social Sciences International Conference-2016 , (pp. 643-650), Uşak, Türkiye, (Ekim 2016 
Dayı, F., Esmer, Y., Civan, M. (2016) "Income expense analysis in medical institutions: Application in Turkey", 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism , (pp. 242-250), Roma, İtalya, (Haziran 2016
Civan, M., Dayı, F., Akdemir, E. (2015) "Yapay Sinir Ağı İle Katılım Bankalarında Kar Payının Tahmin Edilmesi: Türkiye Uygulaması", 19.Ulusal Finans Sempozyumu , (pp. 179-195), Çorum, Türkiye, (Ekim 2015
Dayı, F. (2015) "Sağlık İşletmelerinde Finansal Risk Derecelendirmesi: Kamu Sağlık İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi", 19.Finans Sempozyumu , (pp. 743-763), Çorum, Türkiye, (Ekim 2015 
Dayı, F., Akdemir, E. (2014) "Döviz Piyasası Baskısı Modellerinin Yapay Sinir Ağı ile Mukayesesi Türkiye Uygulaması", 18.Ulusal Finans Sempozyumu , (pp. 351-363), Denizli, Türkiye, (Ekim 2014
Akdemir, E., Dayı, F. (2014) "Küresel Finansal Mimarinin Yeniden Yapılandırılması ve Türkiye", Istanbul Conference of Economics and Finance , (pp. 17), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2014 
Esmer, Y., Dayı, F. (2014) "A New Paradigm in Management: Ethical Leadership", 12th International Academic Conference , (pp. 398-412), Prag, Çek Cumhuriyeti, (Ekim 2014
Dayı, F., Azarifer, D., Bayrak, M.R. (2014) "Finansal Sıkıntılı Firmaların Değerlemesinde Black Scholes Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yöntemlerinin Karşılaştırılması", 18.Ulusal Finans Sempozyumu , (pp. 905-918), Denizli, Türkiye, (Ekim 2014
Dayı, F., Ata, H.A. (2012) "Yapay Sinir Ağı İle Hisse Senedi Getirisi Tahmini: Bir Firma Uygulaması", 16.Finans Sempozyumu , (pp. 181-194), Erzurum, Türkiye, (Ekim 2012  
Civan, M., Dayı, F. (2010) "Role of Internal Auditing and Internal Auditor on Competition Strategies of Businesses", 2nd Balkans and Middle East Countries on Auditing and AccountingHistory (2BMAC) , (pp. 337-349), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2010
Civan, M., Dayı, F. (2010) "The Effects of Financial Failure in Business Inventory Management", ISSD 10 Seconf International Symposium on Sustainable Development , (pp. 231-238), Saraybosna, Bosna Hersek, (Haziran 2010  
Dayı, F. (2013) "Sağlık İşletmelerinde Uygulamalı Finansal Analiz", Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi   
Dayı, F., Tantoun, A. (2023) "Finance Leasing By Airlines: Turkish Airlines and Pegasus", Kitap: Havacılık Yönetimi (Aviation Management), Ankara/Türkiye : GAZİ KİTABEVİ  
Dayı, F. (2023) "Belirsizlik ve Korkunun Bireylerin Risk Algısı Üzerine Etkisi", Kitap: İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım III, Ankara/Türkiye : GAZİ KİTABEVİ  
Çilesiz, A., Dayı, F. (2023) "Examining the Financial Performance of Renewable Energy Companies Through a Hybrid Multi-criteria Decision Making Model", Kitap: The 9th International Conference on Energy and Environment Research Greening Energy to Shape a Sustainable Future, Cham/Almanya : Springer   
Dayı, F., Kaya, S. (2022) "Türkiye’de Yaşanan Doğal Afetlerin Sigorta Sektöründeki Hisse Senetlerinin Getirilerine Etkisi: Borsa İstanbul Kapsamında Bir Olay Analizi", Kitap: Yerelden Globale Sosyo-Ekonomik Değişime Yönelik Seçme Yazılar, Manisa/Türkiye : TURKUAZKEY AKADEMİK YAYINLAR  
Dayı, F., Çilesiz, A. (2022) "Finans Tezlerinin İçerik Analizi İle İncelenmesi", Kitap: Muhasebe ve Finans Perspektifinden Eğitim Araştırmaları, Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Dayı, F., Çilesiz, A. (2022) "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Finansal Performans İncelemesi: S&P Temiz Enerji Endeksinde Bir Uygulama", Kitap: Küresel Sistemde Yeşil Yönetim, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Dayı, F., Çilesiz, A. (2021) "BWM Tabanlı Topsis Yontemiyle Amerika'daki Havayolu Şirketlerinin Finansal ve Operasyonel Performanslarının Karşılaştırılması", Kitap: Bireyden Yapay Zekaya Ekonomi Finans Çalışmaları, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi  
Dayı, F. (2021) "Covid-19'un Havayolu Şirketlerinin Finansal Performansına Etkisi: Havayolu Şirketlerinde Bir Uygulama", Kitap: Pandemi Sürecinin Etkilerinin, Ankara/Türkiye : Gazi Kitapevi  
Dayı, F. (2021) "Bireylerin Elektronik Ödeme Sistemi ve Araçları Kullanımlarının Covid-19 Döneminde İncelenmesi", Kitap: Covid-19 Pandemisinin İktisadi ve Sosyal Etkileri, Ankara/Türkiye : Nobel Kitabevi   
Dayı, F. (2021) "Küresel Finansal Sistemin Evrimi", Kitap: Uluslararası Finans Araştırmaları, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Dayı, F., Çilesiz, A. (2020) "Futbol Kulüplerinde Borç Yönetimi", Kitap: Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Dayı, F. (2019) "The Global Financial System’s New Tool:Digital Money", Kitap: Blockchain Economics and Financial Market Innovation, Cham/İsviçre : Springer   
Dayı, F. (2019) "Alacakların Yönetimi", Kitap: Finansal Yönetim, İstanbul/Türkiye : Beta Basım Yayın Dağıtım  
Dayı, F. (2018) "K Harfi İle Başlayan Finansal Kavramlar", Kitap: Finansın Temel Kavramları Güncel Örnekler ve Yaklaşımlar İle, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Esmer, Y., Şaylan, O., Dayı, F. (2017) "Social Media Use in Business-to-Business: A Theoretical Analysis", Kitap: Art, Economics and Politics in Modern Turkey, London/İngiltere : AGP Academic Research  
Esmer, Y., Şaylan, O., Dayı, F. (2017) "Yerel Yönetimlerde Liderliğe Yönelik Kavramsal Bir Araştırma", Kitap: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar (The Future of Municipalities and New Approaches), İstanbul/Türkiye : Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları  
Dayı, F. (2015) "Alacakların Yönetimi", Kitap: Finansal Yönetim, İstanbul/Türkiye : Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Havacılık Yönetimi (Aviation Management), 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Küresel Sistemde Yeşil Yönetim, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Uluslararası Finans Araştırmaları, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, 2020, Editör
Kayıt Yok
Üye, Finans Derneği, 2017-
Üye, Finans Bilim Platformu, 2009-
Üye, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği, 2009-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Entrepreneurial Leadership: A Theoretical Framework
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2 0 0 3 5 8 1 0 19
2
Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: BİST`de Bir Uygulama
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 6 5 0 0 11
3
Altman Z Skoru ve Yapay Sinir Ağı Modeli Sağlık İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Tahmini
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e- Dergisi
0 0 0 1 5 3 0 0 9
4
Futbol Kulüplerinde Finansal Risk Analizi
Maliye ve Finans Yazıları
0 0 0 0 6 2 0 0 8
5
Kamu Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans Değerlemesi: Kamu Hastaneleri Birlikleri Üzerine Bir Uygulama
Asia Minor Studies
0 0 0 3 3 2 0 0 8
6
Evaluating Financial Performance With Minimum Spanning Tree Approach: An Application in Airlines Companies
Journal of Turkish Studies
1 0 0 0 3 3 0 0 7
7
Sivil Havacılık Yönetiminde Finansal Kiralama İşlemlerinin Karlılık Üzerine Etkisi: Avrupa Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 2 5 0 0 7
8
Birden Fazla Borsada İşlem Gören Hisse Senetlerinin Değerlemesi: Teorik Bir İnceleme
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
0 0 0 0 5 0 0 0 5
9
THE EFFECT OF OPERATING RATIOS ON FIRM VALUE:AN APPLICATION IN EUROPEAN AIRLINES
INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES
0 0 0 0 2 2 0 0 4
10
Faaliyet Kaldıraç Derecesinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Havayolu Şirketlerinde Bir Uygulama
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 3 1 0 0 4
11
Efficiency Estimating in Airline Companies: An Application on Asia-Pacific Companies
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 0 2 2 0 0 4
12
Döviz Piyasası Baskısı Modellerinin Yapay Sinir Ağı İle Mukayesesi: Türkiye Uygulaması
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
0 0 0 0 3 1 0 0 4
13
Stratejik Performans Yönetiminde Finansal Performans Değerlemesi: BİST Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
14
Uluslararası Finans Araştırmaları
0 0 0 0 0 3 0 0 3
15
Net İşletme Sermayesinin Likiditeye Etkisi: BİST 30 Şirketlerinde Bir Uygulama
KOCATEPEİİBF Dergisi
0 0 0 0 2 1 0 0 3
16
BİST'e Kayıtlı Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının BWM Tabanlı TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 2 0 0 3
17
The Effect of Inflation on Firm Profitability: An Application in Retail Sector of Borsa Istanbul
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
1 0 0 0 2 0 0 0 3
18
A New Paradigm in Management Ethical Leadership
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi
0 0 0 2 0 1 0 0 3
19
Innovation in Participation Banks: A Review on Turkey
Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
0 0 0 0 2 0 1 0 3
20
Katılım Bankacılığının Tercih Nedenlerinin Sadakat ve Güven Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
21
Effect of Online Banking Usage Factors on Reuse Intention:Comparison in Terms of Educational Background
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online)
0 0 0 0 0 2 0 0 2
22
Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Irak Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
23
Banka Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj, Müşteri Tatmini ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
Journal of Business Research - Turk
0 0 0 0 1 1 0 0 2
24
Sistematik Riskin Hisse Senedi Getirisine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
25
Dual Leadership: Chief Executive Officer and Chief Financial Officer
Globalization and Business
0 0 0 0 0 2 0 0 2
26
Measuring Financial Performance of Airline Passenger Transport Company in European
0 0 0 0 2 0 0 0 2
27
Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar (The Future of Municipalities and New Approaches)
0 0 0 0 0 2 0 0 2
28
Hisse Senedi Getirilerinin Tahmininde Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanımı: İMKB’de Bir Uygulama
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
0 0 0 0 2 0 0 0 2
29
Finansal Yönetim
0 0 0 0 0 0 2 0 2
30
Yapay Sinir Ağı İle Hisse Senedi Getirisi Tahmini: Bir Firma Uygulaması
0 0 0 0 0 2 0 0 2
31
Küresel Sistemde Yeşil Yönetim
0 0 0 0 0 1 0 0 1
32
Kişilik Özelliklerinin Bireylerin Finansal Tutumları Üzerindeki Rolü
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
33
Akademisyenlerin Finansal Tutum ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Journal of Yaşar University
0 0 0 0 1 0 0 0 1
34
Vadesi Geçen Ticari Alacakların Net Kara Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
35
The Effect Of Liquidity On Liabilities: An Application In Automotive Companies
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
36
Entrepreneurial Leadership A Theretical Research
0 0 0 1 0 0 0 0 1
37
Blockchain Economics and Financial Market Innovation
0 0 0 0 0 1 0 0 1
38
Sağlık İşletmelerinde Uygulamalı Finansal Analiz
0 0 0 0 0 0 1 0 1
39
Innovation in Participation Banks: A Review on Turkey
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Yusuf Esmer
Sinop Üniversitesi
2014 - 2021 24
Kastamonu Üniversitesi
2018 - 2024 16
Kastamonu Üniversitesi
2020 - 2024 10
Erdem Akdemir
Düzce Üniversitesi
2013 - 2016 6
Mehmet Civan
-
2010 - 2016 6
Onur Şaylan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2017 4
Ahmet Aksoy
Gazi Üniversitesi
2017 - 2019 4
Kastamonu Üniversitesi
2017 3
İbrahim Yaşar Gök
Süleyman Demirel Üniversitesi
2018 3
Ashref Tantoun
-
2023 3
Mehmet Yaser Gencan
-
2022 - 2024 3
Kastamonu Üniversitesi
2020 - 2024 2
Cuma Ercan
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2013 2
Özlem Taş
-
2022 - 2023 2
Semih Kaya
-
2022 2
-
2021 1
Kastamonu Üniversitesi
2018 1
Kastamonu Üniversitesi
2024 1
Kastamonu Üniversitesi
2024 1
Kastamonu Üniversitesi
2019 1
Selçuk Kendirli
Hitit Üniversitesi
2020 1
Mustafa Nal
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Yavuz Demirel
-
2023 1
Özge Sezgin Alp
Başkent Üniversitesi
2020 1
Ayhan Benek
-
2024 1
Çiğdem Çulha
-
2024 1
Daryuş Azarifer
-
2014 1
Dejan Spasıc
-
2019 1
H Ali Ata
-
2012 1
Henry Van Beusıchem
-
2019 1
Issa Rajab Alı Mousa
-
2024 1
Kukuş Bayram
-
2019 1
Leyla Hosseınpour
-
2024 1
Mehmet Ragıp Bayrak
-
2014 1
Mohammed Alalwanı
-
2019 1
Nagihan Şimşek
-
2019 1
Nasreddın Adaıem
-
2022 1
Nasruldeen Adaıem
-
2024 1
Stefan Grbenic
-
2019 1
Tuğba Hasanoğlu
-
2023 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
101.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
74.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
13.
1285 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler İşletme Finansı, Finansal Tahmin ve Modelleme, Uluslararası Finans
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 56 70 190 185 259 160 210 178 205 160
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 417 . 432 . 360 . 358 . 286 . 371 . 415 . 446 . 391 . 101 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 333 . 345 . 262 . 287 . 225 . 297 . 324 . 370 . 315 . 74 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 72 . 80 . 33 . 56 . 34 . 58 . 51 . 71 . 57 . 13 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 22 . 23 . 8 . 12 . 5 . 12 . 10 . 19 . 14 . 3 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 23 . 28 . 7 . 20 . 15 . 22 . 20 . 27 . 16 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 20 . 23 . 7 . 13 . 9 . 20 . 11 . 17 . 14 . 5 .
Toplam Yayın 4 4 12 14 17 9 8 9 9 9
Toplam Makale 0 3 4 3 13 8 3 3 5 7
Toplam Kitap 1 0 2 1 1 1 4 3 3 0
Toplam Bildiri 3 1 6 10 3 0 1 3 1 2
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makale (Uluslararası) 0 3 4 1 2 2 1 1 2 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 11 6 2 2 3 5
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 2 1 1 1 4 3 3 0
Bildiri (Uluslararası) 1 1 6 10 3 0 1 2 1 2
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri